Search Results for: Chemia

Stypendia MON dla kandydatów na żołnierzy

Stypendia MON dla kandydatów na żołnierzy

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło program stypendialny dla kandydatów na żołnierzy. Można je otrzymać na kierunkach przydatnych w siłach zbrojnych RP. Wysokość stypendium to 50% kwoty uposażenia zasadniczego żołnierzy (aktualnie jest to 2280 zł brutto). Osoba zainteresowana powołaniem do zawodowej służby wojskowej może wystąpić do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji z wnioskiem o przyznanie stypendium przez […]

Coś więcej niż studia – koła studenckie na Wydziale Biologii i Biotechnologii

Coś więcej niż studia – koła studenckie na Wydziale Biologii i Biotechnologii Sesja przy pomniku Marii

Studia to nie tylko wykłady, laboratoria, kolokwia i egzaminy – to przede wszystkim możliwość rozwoju osobistego i naukowego, kształcenia w sobie umiejętności autoprezentacji, podejmowania decyzji i odpowiedzialności. To okazja do spotkań z pracownikami Uniwersytetu, podczas których studenci mogą zapoznać się z profilem badawczym poszczególnych katedr i aktualnie realizowanymi projektami, a także możliwość uczestniczenia w badaniach […]

Wejdź do świata atomu z Wydziałem Chemii

Wejdź do świata atomu z Wydziałem Chemii Zdjęcie - fiolki w laboratorium

Tak jak nazwa naszej patronki, tak i prace sekcji chemicznej są obecne na UMCS od momentu powstania uczelni. Od 1944 roku na Uniwersytecie funkcjonował Wydział Matematyczno-Przyrodniczy (od 1951/52 wyodrębnił się Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii). Sekcję chemiczną tworzyły wówczas trzy Katedry: Chemii Nieorganicznej, Chemii Fizycznej i Chemii Organicznej. Sam Wydział Chemii został wydzielony w 1989 r., […]

Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe – jedyne takie studia w Polsce

Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe – jedyne takie studia w Polsce

Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe to unikalny kierunek studiów prowadzony na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Czemu zawdzięcza swoją wyjątkowość? Jaka praca czeka na jego absolwentów? Zapytaliśmy o to prof. Pawła Zielińskiego, przewodniczącego Zespołu Programowego kierunku geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe. Rozmawiał Michał Zembrzycki. Michał Zembrzycki: Panie Profesorze, na Wydziale Nauk o […]