Poznaj polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie

Poznaj polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie

Droga Kandydatko, Drogi Kandydacie, zapraszamy na polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie na Wydziale Filologicznym, prowadzone przez Katedrę Lingwistyki Stosowanej.

Kierunek ten – z uwagi na swój międzynarodowy i międzyuczelniany charakter – jest rzeczywiście nowatorski i unikatowy w ofercie UMCS, powstał bowiem we współpracy pomiędzy naszym Uniwersytetem a Uniwersytetem w Poczdamie (Instytut Slawistyki / Katedra Polonistyki Uniwersytetu w Poczdamie. Studia polsko-niemieckie łączą mobilność studentów i wykładowców z procesem kształcenia w obu tych Uczelniach, realizowane są także w formule podwójnego dyplomowania (double-diploma). Na czym to polega?

Całość studiów, a w szczególności semestry 2, 3, 4 i 5, mają charakter wymiany międzynarodowej i międzyuczelnianej w ramach istniejącego partnerstwa między UMCS a UP:

  • semestr 2 i 3 obejmuje studia i praktyki w Poczdamie w ramach mobilności studenckiej Erasmus;
  • natomiast podczas semestrów 4 i 5 – razem z Wami w Lublinie będą uczyć się studenci z Niemiec.

Taki układ zdecydowanie wyklucza nudę studiowania w jednym miejscu!

Dzięki Studiom polsko-niemieckim na Wydziale Filologicznym udoskonalisz umiejętności językowe i uzyskasz docelowo kompetencje tłumacza w zakresie dwóch języków – polskiego oraz niemieckiego, ze wskazaniem na konteksty kulturowe, interkulturowe i transdyscyplinarne. Studia sprzyjają nawiązywaniu nowych, ciekawych kontaktów międzynarodowych, rozwojowi kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych oraz kształtowaniu postaw otwartości na świat i kreatywności w działaniu.

Co mówią sami studenci tego kierunku, którzy odwiedzili Poczdam? Zachęcamy do wysłuchania podcastu.

Autor: Elwira Michalska