Roczny kurs przygotowawczy dla cudzoziemców – rekrutacja do 10 września!

Przedłużamy do 10 września 2021 rekrutację kandydatów na roczny kurs języka polskiego dla cudzoziemców przygotowujący do podjęcia studiów w Polsce organizowany w naszym Centrum w roku akademickim 2021/2022. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem polonia@umcs.pl lub numerem telefonu (+48) 81 537 28 76.

Kurs przeznaczony jest dla Polaków mieszkających za granicą i obcokrajowców. Kurs stwarza możliwość intensywnego uczenia się języka polskiego dla osób początkujących oraz osób znających już w mniej lub bardziej zaawansowanym stopniu język polski. Zajęcia odbywają się w grupach o zróżnicowanych poziomach, stosownie do stopnia znajomości języka polskiego – poziom A2, B1, B2, C1.

W ramach przygotowania do studiów w Polsce proponujemy również dodatkowe zajęcia specjalistyczne z takich przedmiotów jak matematyka, historia, geografia, język angielski (do wyboru, w zależności od potrzeb). Zajęcia specjalistyczne nauczane są od II semestru.

Kurs trwa od 1 października 2021 r. do 30 czerwca 2022 r., obejmuje dwa semestry. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, po 5-7 godzin akademickich dziennie. Liczba godzin ogółem: 810. Po zakończeniu rocznego kursu przygotowawczego uczestnicy zdają egzaminy końcowe, otrzymują zaświadczenia i samodzielnie ubiegają się o przyjęcie na studia na wybranej uczelni.

Opłata za kurs wynosi 2 200 euro. Jest to opłata tylko za naukę. Koszty wyżywienia, zakwaterowania, ubezpieczenia itp. uczestnicy kursu pokrywają we własnym zakresie. Opłata musi zostać przekazana na konto Centrum przed rozpoczęciem kursu, przed jej przekazaniem należy zasięgnąć szczegółowych informacji na temat formalności wizowych w Konsulacie RP w miejscu zamieszkania. Opłata za kurs może zostać podzielona na 2 raty, osoby posiadające polskie pochodzenie mogą ubiegać się o 30% zniżki.

Zgłoszenia (formularz do pobrania w załączeniu) należy przysyłać na nasz adres mailowy, na kurs nie jest prowadzona rejestracja elektroniczna. Po otrzymaniu formularza prześlemy kandydatowi dalsze informacje.

Wymagane dokumenty (dokumenty przyjmujemy drogą mailową w formie skanów):

  • podanie o przyjęcie na kurs (wzór wysyłamy mailem)
  • polisa ubezpieczenia medycznego na cały okres pobytu w Polsce
  • potwierdzenie dokonania opłaty za cały kurs lub pierwszy semestr 
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej z tłumaczeniem na język polski (można dosłać przed rozpoczęciem kursu) 

Zaświadczenie potwierdzające przyjęcie na kurs, na podstawie którego można ubiegać się o wizę, wystawiamy po otrzymaniu wymaganych dokumentów i opłaty. 

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 10 września 2021 r.

Istnieje możliwość zakwaterowania w domu studenckim, opłata za miesiąc od osoby 400 zł za miejsce w pokoju dwuosobowym. Wystawiamy zaświadczenia potwierdzające rezerwację miejsca w akademiku. 

Osoba do kontaktu: Ewelina Mitkowska-Musiatewicz, telefon: (+48) 81 537 28 76, e-mail: polonia@umcs.pl