Składanie dokumentów papierowych

Składanie dokumentów papierowych

Jeśli jesteś zakwalifikowany do przyjęcia na studia, już tylko jeden krok dzieli Cię od studiowania na UMCS!
 
Złóż komplet dokumentów papierowych. Możesz je przynieść lub wysłać.
 

Ważne! Jeśli nie otrzymamy dokumentów w terminie, potraktujemy to jako rezygnację ze studiów.

Terminy składania dokumentów:
 • I tura rekrutacji – 17 – 21 lipca godz. 9 – 14
 • II tura rekrutacji – 26 – 28 lipca godz. 9 – 14
 • rekrutacja dodatkowa – zgodnie z terminarzem w opisie. UWAGA! W przypadku wolnego naboru nie czekaj na wyniki rekrutacji – zapisz się, zapłać i złóż dokumenty w najbliższym możliwym terminie, liczy się kolejność zgłoszeń! Szczegóły
 • rekrutacja na studia II stopnia – terminarz w opisie kierunku
 • rekrutacja na studia zaoczne – terminarz w opisie kierunku

Wydział Artystyczny

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Artystyczny UMCS
Instytut Sztuk Pięknych
Al. Kraśnicka 2b
20–718 Lublin

pokój numer 111

lokalizacja Google Maps

wjazd od ul. Głębokiej – otwarty szlaban

tel. +48 81 537 69 45

wkr.art@mail.umcs.pl

Wydział Biologii i Biotechnologii

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS
ul. Akademicka 19
20-033 Lublin

sala 44Ba

lokalizacja Google Maps

tel. +48 81 537 50 11

wkr.bib@mail.umcs.pl

Wydział Chemii

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Chemii UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2
20-031 Lublin

budynek A (Mała Chemia)
sala M (1 piętro) 

lokalizacja Google Maps

tel. +48 81 537 77 50

wkr.chem@mail.umcs.pl

Wydział Ekonomiczny

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Ekonomiczny UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

sale: A1, A2, A3 (parter wydziału)

lokalizacja Google Maps

sala A1, tel. +48 81 537 78 59

 • finanse i rachunkowość – studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

sala A3, tel. +48 81 537 78 60

 • business analytics – studia I stopnia stacjonarne
 • data science – studia II stopnia stacjonarne
 • logistyka – studia I i II stopnia stacjonarne i II stopnia niestacjonarne
 • zarządzanie – studia I i II stopnia stacjonarne , studia II stopnia niestacjonarne

sala A2, tel. +48 81 537 78 62

 • analityka gospodarcza – studia I i II stopnia stacjonarne
 • ekobiznes – studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
 • ekonomia – studia I i II stopnia stacjonarne
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze – studia I stopnia stacjonarne

wkr.eko@mail.umcs.pl 

Wydział Filologiczny

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Filologiczny UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin

sala 24 NH oraz 30 NH (tzw. „nowa humanistyka”, parter budynku)

lokalizacja Google Maps

tel. +48 81 537 26 26

sala 24 NH:

 • anglistyka I i II st.
 • architektura informacji I i II st.
 • e-edytorstwo i techniki redakcyjne I i II st.
 • filologia polska I i II st.
 • kulturoznawstwo I i II st.
 • technologie cyfrowe w animacji kultury I i II st.
 • logopedia z audiologią I i II st.

sala 30 NH:

 • germanistyka I i II st.
 • hispanistyka I i II st.
 • intercultural communication in education and the workplace / Komunikacja międzykulturowa w edukacji i na rynku pracy II st.
 • italianistyka I st.
 • lingwistyka stosowana I i II st.
 • polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie I st.
 • portugalistyka – studia portugalsko-brazylijskie I st.
 • romanistyka I i II st.
 • rusycystyka I st.
 • ukrainistyka I st.

wkr.fil@mail.umcs.pl

Wydział Filozofii i Socjologii

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

pokój 234

lokalizacja Google Maps

tel. +48 81 537 28 83

wkr.fis@mail.umcs.pl 

Wydział Historii i Archeologii 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Historii i Archeologii UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

sala 1 (Nowa Humanistyka)

lokalizacja Google Maps

tel +48 81 537 52 98

wkr.hia@mail.umcs.pl 

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
ul. Akademicka 9
20-033 Lublin

Biblioteka Wydziału – budynek D, parter  (wejście od ul. Akademickiej i od pl. M. Curie-Skłodowskiej)

lokalizacja Google Maps

tel. +48 81 537 62 94

wkr.mfi@mail.umcs.pl 

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
Al. Kraśnicka 2D
20-718 Lublin

sala 2D

lokalizacja Google Maps

wjazd od ul. Głębokiej – otwarty szlaban

tel. +48 81 537 68 20

wkr.nzgp@mail.umcs.pl 

Wydział Pedagogiki i Psychologii 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS
ul. Głęboka 43

Biblioteka Instytutu Pedagogiki (parter)

lokalizacja Google Maps

wjazd od ul. Głębokiej – otwarty szlaban

tel. +48 81 537 63 08

wkr.pp@mail.umcs.pl 

Wydział Politologii i Dziennikarstwa

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
ul. Głęboka 45
20-612 Lublin

sala A.2.04

lokalizacja Google Maps

wjazd od ul. Głębokiej – otwarty szlaban

tel. +48 81 537 60 25

wkr.pd@mail.umcs.pl 

Wydział Prawa i Administracji

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Prawa i Administracji UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

sala nr 2 (parter) 

lokalizacja Google Maps

tel. +48 81 537 77 76

wkr.pad@mail.umcs.pl,