Zostałeś wylogowany z powodu braku aktywności!

Nowości 2023 - studia I stopnia i jednolite magisterskie

Wydział Artystyczny

Kierunek studiówStudia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne)Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne)Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (dzienne)Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (zaoczne)
Grafika  Zobacz 
Malarstwo  Zobacz 
Jazz i muzyka estradowaZobacz   
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejZobacz   
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychZobacz   

Wydział Biologii i Biotechnologii

Kierunek studiówStudia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne)Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne)Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (dzienne)Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (zaoczne)
Biologia, spec. biologia medycznaZobacz   
Biologia, spec. bioinformatykaZobacz   
Biologia, spec. biologia środowiskaZobacz   
Biologia, spec. mikrobiologiaZobacz   
Biologia, spec. biochemia z biologią molekularnąZobacz   
BiotechnologiaZobacz   
Biology, spec. Medical Biology (studia płatne w j. ang.)Zobacz   
Sustainability Management (studia płatne w j. ang.)Zobacz   

Wydział Chemii

Kierunek studiówStudia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne)Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne)Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (dzienne)Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (zaoczne)
Chemia, spec. analityka chemicznaZobacz   
Chemia, spec. chemia kryminalistycznaZobacz   
Chemia, spec. chemia środków bioaktywnych i kosmetykówZobacz   
Inżynieria światłowodowa*Zobacz inż.   

Wydział Ekonomiczny

Kierunek studiówStudia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne)Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne)Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (dzienne)Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (zaoczne)
Analityka gospodarczaZobacz   
EkobiznesZobaczZobacz  
EkonomiaZobacz   
Finanse i rachunkowośćZobaczZobacz  
LogistykaZobacz   
Międzynarodowe stosunki gospodarczeZobacz   
ZarządzanieZobacz   
Business Analytics (j. ang.)Zobacz   

Wydział Filologiczny

Kierunek studiówStudia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne)Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne)Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (dzienne)Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (zaoczne)
AnglistykaZobacz   
Architektura informacjiZobacz   
E-edytorstwo i techniki redakcyjneZobacz   
Filologia polskaZobacz   
GermanistykaZobacz   
HispanistykaZobacz   
ItalianistykaZobacz   
KulturoznawstawoZobacz   
Lingwistyka stosowana, j. angielski z niemieckimZobacz   
Lingwistyka stosowana, j. angielski z francuskimZobacz   
Lingwistyka stosowana, j. angielski z rosyjskimZobacz   
Lingwistyka stosowana, j. angielski z hiszpańskimZobacz   
Lingwistyka stosowana, j. angielski z portugalskimZobacz   
Lingwistyka stosowana, j. niemiecki z angielskimZobacz   
Logopedia z audiologiąZobacz   
Polsko-niemieckie studia kulturowe i traslatorskieZobacz   
Portugalistyka, studia portugalsko-brazylijskieZobacz   
RomanistykaZobacz   
RusycystykaZobacz   
Technologie cyfrowe w animacji kulturyZobacz   
UkrainistykaZobacz   

Wydział Filozofii i Socjologii

Kierunek studiówStudia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne)Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne)Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (dzienne)Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (zaoczne)
EuropeistykaZobacz   
FilozofiaZobacz   
KognitywistykaZobacz   
Kreatywność społecznaZobacz   
SocjologiaZobacz   
Zarządzanie w politykach publicznychZobacz   

Wydział Historii i Archeologii

Kierunek studiówStudia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne)Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne)Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (dzienne)Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (zaoczne)
ArcheologiaZobacz   
HistoriaZobacz   
Archiwistyka i nowoczesne zarządzenie zapisami informacyjnymiZobacz   
Geoarcheologia  Zobacz 
Geowizualizacja historyczna i archeologicznaZobacz   
Turystyka historycznaZobacz   

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek studiówStudia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne)Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne)Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (dzienne)Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (zaoczne)
Bezpieczeństwo radiacyjneZobacz inż.   
Fizyka technicznaZobacz inż.   
Inżynieria nowoczesnych materiałówZobacz inż.   
FizykaZobacz   
InformatykaZobacz   
MatematykaZobacz   
Matematyka w finansachZobacz   
Nauczanie matematyki i informatykiZobacz   
Technical physics (studia płatne w j. ang.)Zobacz inż.   

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Kierunek studiówStudia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne)Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne)Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (dzienne)Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (zaoczne)
GeografiaZobacz   
Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysoweZobacz inż.   
GeoinformatykaZobacz inż.   
Gospodarka przestrzennaZobacz inż.   
Turystyka i RekreacjaZobacz   
Tourism management (studia w j. ang.)Zobacz   

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Kierunek studiówStudia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne)Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne)Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (dzienne)Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (zaoczne)
Psychologia  Zobacz 
Animacja kulturyZobacz   
PedagogikaZobaczZobacz  
Pedagogika specjalna  ZobaczZobacz
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna  ZobaczZobacz
Pedagogika resocjalizacyjnaZobacz   
Praca socjalnaZobacz   

Wydział Politologii i Dziennikarstwa

Kierunek studiówStudia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne)Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne)Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (dzienne)Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (zaoczne)
Administracja i zarządzanie publiczneZobacz   
Bezpieczeństwo narodoweZobaczZobacz  
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaZobacz   
PolitologiaZobacz   
Produkcja medialnaZobacz   
Public relations i zarządzanie informacjąZobacz   
Społeczeństwo informacyjneZobacz   
Stosunki międzynarodoweZobacz   
International relations (studia w j. ang.)Zobacz   

Wydział Prawa i Administracji

Kierunek studiówStudia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne)Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne)Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (dzienne)Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (zaoczne)
Prawo  ZobaczZobacz
Bezpieczeństwo wewnętrzneZobaczZobacz  
KryminologiaZobaczZobacz  
Prawno-administracyjnyZobaczZobacz  
Prawno-biznesowyZobaczZobacz