Stypendia MON dla kandydatów na żołnierzy

Stypendia MON dla kandydatów na żołnierzy

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło program stypendialny dla kandydatów na żołnierzy. Można je otrzymać na kierunkach przydatnych w siłach zbrojnych RP (lista poniżej). Wysokość stypendium to 50% kwoty uposażenia zasadniczego żołnierzy (aktualnie jest to 2280 zł brutto).

Osoba zainteresowana powołaniem do zawodowej służby wojskowej może wystąpić do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji z wnioskiem o przyznanie stypendium przez Ministra Obrony Narodowej do 31 sierpnia.

Szczegółowe informacje znaleźć można w rozporządzeniu oraz w wojskowych centrach rekrutacji.

Wykaz kierunków zapewniających nabycie kwalifikacji przydatnych w siłach zbrojnych RP:

 • rachunkowość
 • finanse i rachunkowość
 • finanse
 • rachunkowość i ubezpieczenia
 • finanse i bankowość
 • zarządzanie
 • bezpieczeństwo narodowe
 • bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • obronność
 • administracja
 • prawo
 • informatyka
 • elektronika
 • elektrotechnika
 • telekomunikacja
 • automatyka
 • robotyka
 • mechatronika
 • lotnictwo
 • energetyka
 • lekarski
 • lekarsko-dentystyczny
 • weterynaria
 • pielęgniarstwo
 • ratownictwo medyczne
 • analityka laboratoryjna
 • analityka medyczna
 • farmacja
 • psychologia
 • biochemia
 • biologia
 • diagnostyka laboratoryjna
 • fizjoterapia
 • fizyka
 • zdrowie publiczne
 • promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • logistyka medyczna
 • organizacja i zarządzanie ochroną zdrowia
 • dziennikarstwo
 • komunikacja społeczna (public relations)
 • komunikacja strategiczna
 • politologia
 • medioznawstwo
 • logistyka
 • optoelektronika
 • stosunki międzynarodowe
 • geodezja
 • kartografia i geoinformatyka
 • teleinformatyka
 • cybernetyka
 • systemy informacyjne w bezpieczeństwie
 • zarządzanie kryzysowe
 • logistyka i transport
 • cyberbezpieczeństwo
 • budownictwo
 • budownictwo zrównoważone
 • eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej
 • gospodarka przestrzenna
 • inżynieria geoprzestrzenna
 • inżynieria środowiska
 • ochrona środowiska
 • mechanika i budowa maszyn
 • nawigacja
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • chemia
 • matematyka
→ Więcej informacji