Stypendia MON dla kandydatów na żołnierzy

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło program stypendialny dla kandydatów na żołnierzy. Można je otrzymać na kierunkach przydatnych w siłach zbrojnych RP. Wysokość stypendium to 50% kwoty uposażenia zasadniczego żołnierzy (aktualnie jest to 2280 zł brutto).

Osoba zainteresowana powołaniem do zawodowej służby wojskowej może wystąpić do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji z wnioskiem o przyznanie stypendium przez Ministra Obrony Narodowej do 31 sierpnia.

Szczegółowe informacje i pełna lista kierunków znajdują się w treści rozporządzenia.

Wykaz kierunków zapewniających nabycie kwalifikacji przydatnych w siłach zbrojnych RP, które oferuje UMCS:

 • finanse i rachunkowość
 • zarządzanie
 • bezpieczeństwo narodowe
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • administracja
 • prawo
 • informatyka
 • psychologia
 • biologia
 • fizyka
 • dziennikarstwo
 • politologia
 • logistyka
 • stosunki międzynarodowe
 • cyberbezpieczeństwo
 • gospodarka przestrzenna
 • chemia
 • matematyka