Zaplanuj swoją karierę i dołącz do specjalistów z Wydziału Ekonomicznego

Rachunkowość bankowa, geomarketing, historia gospodarcza, analiza rynku pracy, ekologistyka i logistyka zwrotna… to tylko kilka przykładów z pośród wielu przedmiotów realizowanych w ramach prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym kierunków studiów. Zarówno podejmując studia I, jak i II stopnia możesz wybrać spośród niemal dziesięciu kierunków, których nowoczesne programy kształcenia konsultowane z praktykami biznesowym.

A co czeka Cię na miejscu?

  • praktyczne nauczanie metodą learning by doing;
  • kadra naukowa łącząca wiedzę, doświadczenia oraz szerokie kontakty biznesowe i naukowe;
  • szkolenia przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej, udział w strategicznych grach, symulacjach, warsztatach i zajęciach praktycznych;
  • liczne koła naukowe i organizacje studenckie, udział w konferencjach i projektach badawczych i doradczych;
  • międzynarodowe wymiany studenckie, dofinansowanie certyfikatów językowych;
  • realny wpływ na to, co dzieje się na Wydziale Ekonomicznym;
  • warsztaty organizowane przez firmy sektora nowoczesnych usług biznesowych;
  • współprace w ramach Akademii Przedsiębiorczości oraz ze Szkołą Giełdową GPW.

Rozwiniesz tutaj również swoje kompetencje miękkie – m.in. podniesiesz umiejętności negocjacyjne czy rozwiązywania problemów. Warto zaznaczyć, że kierunek finanse i rachunkowość otrzymał ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

W zamieszczonym poniżej wideo goście spotkania: dziekan – prof. Mariusz Kicia, mgr Gabriela Dycha z Instytutu Ekonomii i Finansów oraz mgr Jacek Jakubczak z Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości opowiadają o unikatowości i ścieżkach rozwoju realizowanych na Wydziale Ekonomicznym. Omawiają także kierunki studiów i odniesienie ich praktycznych aspektów do codzienności. W dalszej części studenci przybliżają specyfikę i szczegóły dotyczące działalności kół naukowych oraz organizacji studenckich. Tutejsze studia to także liczne współprace międzynarodowe – temat międzynarodowych wymian przedstawia dr Jakub Czerniak – koordynator wydziałowy ds. programu Erasmus+.