„Talenty na UMCS” – ostatni dzień zgłoszeń

„Talenty na UMCS” – ostatni dzień zgłoszeń

Jeśli jeszcze nie przesłałeś swojego zgłoszenia w nowej edycji „Talentów na UMCS” –  termin aplikowania kończy się dzisiaj równo o północy (30 czerwca br.)! Program skierowany jest do obcokrajowców interesujących się Polską oraz pragnących podjąć tutaj nieodpłatne studia. Na każdym z 13 wydziałów wybrane zostały kierunki, na których odbywanie kształcenia prowadzone będzie bez odpłatności i świadczeń stypendialnych.

Masz osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury, sportu lub życiu społecznym? Jesteś osobą aktywną, angażującą się w różne projekty? Lubisz tworzyć i realizować nowe pomysły? Chcesz rozwijać swoje talenty? Jeśli odpowiedź na te pytania brzmi „tak”, to ta oferta jest dla Ciebie.

Program dotyczy przyjęć cudzoziemców na I rok studiów prowadzonych w języku polskim i angielskim w roku akademickim 2022/2023. Młodzi ludzie w ramach projektu mogą podjąć oraz odbyć kształcenie bez odpłatności i świadczeń socjalnych. Rekrutacja odbywa się na podstawie postępowania konkursowego przeprowadzanego przez komisję konkursową. W postępowaniu konkursowym mogą brać udział cudzoziemcy, którym nie przysługuje prawo do bezpłatnego kształcenia na polskich uczelniach.

Korzyści wynikające z udziału w programie:
  • brak odpłatności za odbywanie procesu kształcenia;
  • udział w spotkaniach integracyjnych z organizacjami studenckimi;
  • możliwości rozwoju w organizacjach studenckich obejmujących niemal każdą dziedzinę życia;
  • możliwość współorganizacji wydarzeń tematycznych poświęconych krajowi pochodzenia czy obszarowi zainteresowań;
  • udział w studenckich social mediach;
  • poradnictwo i wsparcie psychologiczne, edukacyjne i zawodowe;
  • udział w szkoleniach rozwijających kompetencje społeczne i zawodowe organizowanych przez Biuro Rozwoju Kompetencji;
  • możliwość realizowania swoich pasji i zainteresowań w organizacjach tematycznych działających w Lublinie;
  • korzyści związane z „Programem Absolwent”.
Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dostępne są w języku:
Zapisy trwają do dzisiaj do północy!