Uczelnia dostępna

Uczelnia dostępna

Jako uniwersytet wspieramy studentki i studentów z różnorodnymi potrzebami, w szczególności osoby z niepełnosprawnościami, w spektrum autyzmu i w kryzysie zdrowia psychicznego. Pracownicy specjalnie w tym celu powołanej jednostki, czyli Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego inicjują i wdrażają rozwiązania z zakresu dostępności, współpracują z organizacjami studenckimi, przygotowują szkolenia, panele dyskusyjne, warsztaty dla osób studiujących i pracujących na UMCS, ale przede wszystkim dbają o wyrównywanie szans edukacyjnych. Jeśli chcesz wiedzieć, co oferujemy osobom z niepełnosprawnościami, przeczytaj poniższy artykuł.

Wsparcie asystenta dydaktycznego

Asystent to osoba, która współpracuje ze studentką lub studentem z niepełnosprawnością (np. ruchową, wzroku lub ze spektrum autyzmu). Może mieć różne zadania i w zależności od potrzeb:

  • pomaga w poruszaniu się po kampusie oraz wspiera w dotarciu na zajęcia i powrocie do domu, szczególnie wtedy, gdy na drodze znajdują się różne przeszkody: nierówny chodnik, wysoki krawężnik czy teren wznoszący się ostro w górę. Jest to szczególnie pomocne dla osób z niepełnosprawnością ruchu lub wzroku;
  • towarzyszy podczas zajęć i robi notatki – z takiego wsparcia korzystają osoby, które są słabosłyszące, mają niepełnosprawność ruchową lub trudności z koncentracją;
  • dostosowuje materiały, tj. opracowuje je w sposób dostępny dla osoby niewidomej (korzystającej z czytnika ekranu);
  • wspiera np. przy współpracy z osobami ze spektrum autyzmu, pomaga w organizacji czasu oraz przypomina o terminach zaliczeń, egzaminów i załatwieniu spraw w dziekanacie.

Wybierasz się na UMCS i potrzebujesz wsparcia asystenta dydaktycznego? Skontaktuj się z nami! 
Poinformujemy Cię, co dokładnie trzeba zrobić, żeby z takiego wsparcia skorzystać. A może chcesz pracować jako asystent/asystentka? Otrzymasz od nas niezbędne szkolenie wstępne, materiały dydaktyczne i wszelką potrzebną pomoc. Ważne! Ze wsparcia asystenta dydaktycznego mogą również skorzystać kandydaci na studia.

Tłumacz języka migowego

Głusi studenci mogą liczyć na bezpłatne wsparcie tłumacza polskiego języka migowego (PJM), który towarzyszy im na zajęciach i je tłumaczy. Specjalista PJM jest również obecny na egzaminach oraz podczas wizyt w dziekanacie. Wsparcie tłumacza PJM jest dostępne także online. Dostęp do tej usługi znajduje się w dziekanatach Wydziałów: Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Artystycznego, Filologicznego, Matematyki, Fizyki i Informatyki, Pedagogiki i Psychologii oraz Prawa i Administracji. Z pomocy tłumacza PJM może też skorzystać osoba kandydująca na studia.

Wypożyczalnia sprzętu

Podczas studiów osoby z niepełnosprawnościami mogą bezpłatnie wypożyczyć specjalistyczny sprzęt. Oferujemy m.in. laptopy, dyktafony, powiększalniki czy systemy FM. Dyktafony cieszą się dużą popularnością wśród studentów, którzy mają trudności z notowaniem ze względu na niepełnosprawność ruchową lub problem ze skupieniem uwagi. Żacy mają prawo do nagrywania wykładów na własny użytek. Wypożyczyć sprzęt mogą również np. osoby z dysleksją – na podstawie tzw. innej dokumentacji medycznej (innej niż orzeczenie o niepełnosprawności).

Dodatkowe zajęcia z języka obcego

Studenci z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z dodatkowych lektoratów języka obcego – zazwyczaj wybierany jest język angielski. Zapisy odbywają się na początku każdego semestru. Co istotne, nie są to zajęcia kończące się egzaminem, a po prostu możliwość rozwoju własnych umiejętności. Głusi studenci mogą skorzystać z indywidualnych konsultacji z języka obcego, podczas których towarzyszyć im będzie tłumacz polskiego języka migowego.

Bezpłatny transport na zajęcia (dostosowany do przewozu osób na wózkach)

Studenci z niepełnosprawnościami, szczególnie osoby z niepełnosprawnością ruchową, mogą skorzystać z bezpłatnego transportu na zajęcia i z powrotem do domu na terenie Lublina. W wyjątkowych okolicznościach transport jest możliwy do 10 km poza granicami miasta.

Miejsca wyciszenia

Na kampusie akademickim znajduje się kilka miejsc wyciszenia: w Domu Studenckim „Babilon”, Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka, a także na Wydziałach: Filozofii i Socjologii, Artystycznym oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Może z nich skorzystać każdy, kto jest wrażliwy na różnego rodzaju bodźce sensoryczne lub potrzebuje chwili, żeby się uspokoić. Osobom w potrzebie wypożyczamy również słuchawki wyciszające.

Wsparcie psychologiczne

Oferujemy bezpłatne konsultacje psychologiczne wszystkim osobom studiującym na uczelni, które są w kryzysie, doświadczają stanów lękowych, depresyjnych czy traum. Konsultacje psychologiczne udzielane są w języku polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim. Jeżeli stan psychiczny utrudnia naukę, student może także otrzymać dokumenty od psychologa z prośbą kierowaną do wykładowców o dostosowanie procesu dydaktycznego (np. wydłużenie czasu na zdanie egzaminu). Ostateczną decyzję w tej sprawie zawsze podejmuje wykładowca. Prowadzimy również grupę wsparcia, czyli miejsce dla osób, które chcą wzajemnie wspierać się w trudniejszych momentach swojego życia.

Dodatkowe informacje

Dla kandydatów na studia i osób już studiujących pracownicy Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego co miesiąc prowadzą konsultacje online na MS Teams. Podczas nich odpowiadają na pytania dotyczące wsparcia oferowanego przez uniwersytet, możliwości współpracy oraz dostępności uczelni dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Informacje o obowiązujących terminach konsultacji znajdują się na stronie www.umcs.pl w zakładce Student → Dla osób z niepełnosprawnościamiAktualności. Dla kandydatów na studia przygotowaliśmy tam też opis dostępności naszych wydziałów i domów studenckich, który jest regularnie aktualizowany.


Tekst ukazał się w specjalnym numerze „Wiadomości Uniwersyteckich” skierowanym do kandydatów. Zachęcamy do lektury.

Autor: Katarzyna Skałecka
Zdjęcie tytułowe: Bartosz Proll