UMCS na XIX Lubelskim Festiwalu Nauki

UMCS na XIX Lubelskim Festiwalu Nauki

Lubelski Festiwal Nauki jest największą cykliczną imprezą popularnonaukową na Lubelszczyźnie i w regionach ościennych, a ze względu na ilość uczestników znajduje się w pierwszej trójce największych festiwali naukowych w Polsce. Głównym celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie, promowanie oraz popularyzowanie nauki i badań naukowych w społeczeństwie. W 2022 roku Festiwal został laureatem w kategorii „Zespół” w prestiżowym konkursie Popularyzator Nauki, który organizowany jest od 2005 roku przez serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej przy współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. XIX LFN odbędzie się w terminie 18-24.09.2023 roku pod hasłem „Nauka dla przyszłości”. 

W ramach tegorocznej edycji wydarzenia, pracownicy badawczo-dydaktyczni, badawczy, dydaktyczni, administracyjni, techniczni i techniczno-inżynieryjni, studenci studiów I i II stopnia, studiów jednolitych, doktoranckich, podyplomowych, a także studenckie koła naukowe oraz organizacje studenckie, działające na naszej Uczelni, przygotowali 370 projektów popularnonaukowych ze wszystkich dziedzin nauki/sztuki.

Lista projektów UMCS

Serdecznie zapraszamy Wszystkich do uczestnictwa w projektach zgłoszonych przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pozostałe lubelskie uczelnie publiczne, Miasto Lublin i współorganizatorów, a także do udziału w Lubelskim Pikniku Naukowym, który odbędzie się w sobotę, 23 września, w godz. 10.00–16.00 na Targach Lublin, ul. Dworcowa 11. 


Podczas wydarzenia będzie można odwiedzić stoiska naszej Uczelni i wziąć udział w ciekawych warsztatach, grach czy pokazach naukowych:

 1. Od grzybni do kłębka czyli synteza barwników przy udziale grzybów i ich enzymów (U211) – WBiB UMCS
 2. Gra filozoficzna (U104) – WFiS UMCS
 3. Kreatywne gry i zabawy (U156) – WFiS UMCS
 4. Bawiąc uczyć – warsztaty z archeologii eksperymentalnej (U024) – WHiA UMCS
 5. I Ty zostaniesz Rzymianinem. Rekonstrukcja historyczna w badaniach świata antycznego (U117) – WHiA UMCS
 6. Rzuć wyzwanie sztucznej inteligencji (U282) – WMFiI UMCS
 7. W szponach uzależnienia, czyli kto tu rządzi… (U343) – WPiP UMCS
 8. Technologie cyfrowe w sektorze e-zdrowia: Reinitialise project roadshow (U319) – WPiD UMCS
 9. CNiCJO – what is it? Foreign Languages Teaching and Certification Centre – several languages in one place (U041) – CNiCJO UMCS
 10. Sport dla zdrowia przyszłych pokoleń (U290) – KU AZS UMCS
 11. W stronę przyszłości – sprawdź się na ergometrze wioślarskim (U342) – KU AZS UMCS
 12. Zdrowy kręgosłup dla lepszej przyszłości – spotkanie z fizjoterapeutą (U377) – KU AZS UMCS
 13. Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Dziecięcego UMCS (U121) – UD UMCS
 14. Lubelski bursztyn – złoto Lubelszczyzny (U167) – UD UMCS
 15. OZE – Prąd z jabłka i wiatru – Odnawialne Źródła Energii (U223) – UD UMCS

Do zobaczenia!Z ramienia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w XIX LFN udział bierze 12 wydziałów i 12 jednostek pozawydziałowych.

Koordynatorzy wydziałowi:

dr szt. Jacek Wierzchoś – Wydział Artystyczny UMCS (Instytut Sztuk Pięknych)
dr hab. szt. Stanisław Halat – Wydział Artystyczny UMCS (Instytut Muzyki)
dr Monika Marek-Kozaczuk – Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS
dr Agnieszka Marcewicz-Kuba – Wydział Chemii UMCS
dr Dominika Klimek-Smęt – Wydział Ekonomiczny UMCS 
dr hab. Robert Bubczyk, prof. uczelni – Wydział Filologiczny UMCS
mgr Anna Sadowska – Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
dr Beata Polit – Wydział Historii i Archeologii UMCS
dr Monika Zubik-Duda – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
dr Małgorzata Stanicka – Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
dr hab. Marta Czechowska-Bieluga, prof. uczelni – Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS
dr Kamil Fil – Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
dr Mateusz Chrzanowski – Wydział Prawa i Administracji UMCS

Koordynatorzy jednostek pozawydziałowych:

mgr Agnieszka Matecka-Skrzypek – ACKiM UMCS Chatka Żaka
mgr Jolanta Kościuk – AZS UMCS
mgr Barbara Woźniak – Biblioteka Główna UMCS
mgr Elżbieta Stelmach-Misztal – Centrum Brytyjskie UMCS
mgr Wiesława Jarosz-Skrzydeł – Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii
dr Tomasz Bielecki, prof. uczelni – Centrum Kultury Fizycznej UMCS
mgr Wojciech Góra – Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS
mgr Marta Slávik – Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS
mgr Wirginia Gieryng-Wójtowicz – Centrum Promocji UMCS
dr Kamil Filipek – Centrum Sztucznej Inteligencji i Modelowania Komputerowego UMCS
dr Anna Cwener – Ogród Botaniczny UMCS
mgr Anna Bukowska – Uniwersytet Dziecięcy UMCS

Funkcję Koordynatora ds. finansowych sprawuje mgr Anna Polaczek-Skiba, zaś funkcję Koordynatora ds. Lubelskiego Pikniku Naukowego mgr inż. Agnieszka Gałczyńska.


Funkcję głównego organizatora Festiwalu objął Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Autor: dr Monika Baczewska-Ciupak