Wielokulturowość w DNA Lublina

Wielokulturowość w DNA Lublina

Ponad 700 letni Lublin w swojej historii pełnił funkcję miejsca styku różnych kultur m.in.: żydowskiej, romskiej czy ukraińskiej. Dziś to miasto, które łączy historię ze współczesnością. To miasto, które wita kulturą na placach, ulicach i inspiruje do odkrywania w nim tego, co jeszcze nie znane.  

Teraźniejszość spotyka się z historią

Lublin… miejsce z ponad 700-letnią tradycją, którego Stare Miasto należy do najpiękniejszych w Polsce. Wyróżnia się średniowiecznym układem przestrzennym oraz bogactwem zdobień zabytkowych kamienic. Po przejściu przez Bramę Krakowską, po środku staromiejskiego rynku oczom ukazuje się gmach Trybunału Koronnego – największej instancji sądowej dla szlachty z Małopolski. Kierując się głównymi trasami dotrzemy do Placu po Farze, który położony jest w najstarszej części lubelskiego rynku. Nazwa placu pochodzi od ruin w Lublinie gotyckiego kościoła, pod którym według legendy miał przyśnić się Leszkowi Czarnemu Archanioł Michał. Trasa podziemna, która biegnie pod Starym Miastem wiedzie przez 14 tajemniczych sal – podczas wędrówki można poznać historię Lublina.

Ze Starego Miasta przez Bramę Grodzką dotrzemy na Zamek Lubelski, który niegdyś pełnił funkcję więzienia, a dziś to Muzeum Narodowe w Lublinie. Najstarszą częścią zamku jest Kaplica Świętej Trójcy stanowiąca jeden z najcenniejszych zabytków sztuki średniowiecznej w Europie. Donżon, który również znajduje się w zabudowie zamkowej jest dostępny dla zwiedzających i rozpościera się z niego imponujący widok na okolicę.

Jednym z obowiązkowych punktów do zobaczenia jest neogotycka Wieża Trynitarska, która góruje nad zabudową starego miasta. Z wysokości 40 m można podziwiać malowniczą panoramę Lublina.

Lublin kulturą stoi

Na miłośników teatru czekają: Teatr im. H.Ch. Andersena, Teatr Stary, Teatr im. Juliusza Osterwy, Teatr Muzyczny. Swoją ofertę kulturalną ma także Centrum Spotkania Kultur, Centrum Kultury w Lublinie, Galeria ,,Labirynt’’, Warsztaty Kultury. Z kolei Akademickie Centrum Kultury i Mediów ,,Chatka Żaka’’ działające w strukturze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oferuje przede wszystkim studentom szereg linii programowych oraz scenę skierowaną do młodych twórców.

Od maja do późnej jesieni ulice i place miasta stają się sceną dla wielu działań artystycznych, takich jak: Lubelskie Spotkania Literackie – Miasto Poezji (maj) – dziesiątki spotkań z poezją w przestrzeni miasta; Noc Kultury (czerwiec) – noc, która inspiruje do odkrywania Lublina na nowo lub po raz pierwszy; Międzynarodowy Festiwal Renesansu (czerwiec) – prezentacja bogactwa kultury dawnej; Wschód Kultury – Inne Brzmienia Art’n’Music Festival (czerwiec/lipiec) – najciekawsze zjawiska muzyczne na styku gatunków, tradycji i wpływów kulturowych; Carnaval Sztukmistrzów (lipiec) – wielkie widowiska i spektakle uliczne z pogranicza teatru i nowego cyrku; Urban Highline Festival – festiwal chodzenia po taśmach rozwieszonych między zabytkowymi kamienicami; Jarmark Jagielloński (sierpień) – prezentacja kultury tradycyjnej poprzez muzykę, śpiew i taniec; Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej – Otwarte Miasto (wrzesień) – sztuka współczesna pojawiająca się w przestrzeni miasta. Swoje miejsce w kalendarzu wydarzeń kulturalnych mają również festiwale prezentujące kulturę obecnych w Lublinie przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych. Są to: Wielokulturowy Lublin (lipiec), Lubliner Festival – Festiwal Kultury Żydowskiej (sierpień) czy Ukraina w Centrum Lublina (listopad).

Miłośnicy fontann, co weekend, do później jesieni mogą cieszyć się pokazami multimedialnymi na fontannie zlokalizowanej na Placu Litewskim. Wśród widowisk dostępne jest także to pn. „Symfonia Nauki” (Symphony of Science). Ten wyjątkowy spektakl prezentuje potencjał oraz dokonania lubelskiego środowiska naukowego każdej z publicznych uczelni Lublina.