Wstępne wyniki rejestracji na studia

Na nadchodzący rok akademicki Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej przygotował blisko 4800 miejsc na studiach I stopnia i jednolitych magisterskich. A w naszym Systemie Obsługi Rekrutacji zarejestrowało się blisko 16 500 osób. W porównaniu z ubiegłym rokiem pokazuje to wzrost zainteresowania ofertą kształcenia UMCS.

Podczas pierwszej tury rejestracji na studia wśród kandydatów znalazło się niemal 1500 obcokrajowców. W głównej mierze są to osoby pochodzące z Ukrainy i Białorusi, ale również z państw Afryki.

Pod względem liczby osób przypadających na jedno miejsce, w tym roku największym zainteresowaniem cieszą się:

  1. Lingwistyka stosowana, profil angielski z hiszpańskim – 17,40 osób na jedno miejsce;
  2. Lingwistyka stosowana, profil angielski z niemieckim – 12,10;
  3. Kryminologia – 11,68;
  4. Biologia, specjalność: biologia medyczna – 10,60;
  5. Administracja i zarządzanie publiczne – 9,30;
  6. Psychologia – 8,67;
  7. Public relations i zarządzanie informacją – 8,58;
  8. Biologia – 6,60;
  9. Anglistyka – 6,23.

Powyższe dane dotyczą liczby rejestracji na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich.