Zapraszamy do Laboratorium Badań nad Multimodalnością

Fot. Riki32 (Pixabay)

Laboratorium Badań nad Multimodalnością w Instytucie Filozofii UMCS jest jednym z zaledwie kilku tego typu ośrodków działających w Polsce.
To tutaj studenci mogą na własnej skórze (dosłownie i w przenośni) sprawdzić, jak działa wielowymiarowy przekaz – oddziałujący na niemal wszystkie zmysły – i jakie decyzje podejmują pod jego wpływem.

Znajdujący się na wyposażeniu laboratorium wysokiej klasy sprzęt pozwala badać multimodalność w wielu obszarach

Dysponujemy dwoma urządzeniami Tobii Eye Tracker 4C, które sprzężone są z wysokiej klasy laptopami. Co dzięki nim sprawdzamy? Ruch gałek ocznych, który jest jednym z najistotniejszych parametrów pozwalających ocenić preferowaną formę przekazu. Czas skupienia wzroku na poszczególnych elementach czy kolejność przejść pomiędzy nimi pokazują, czy w przypadku prezentacji określonej informacji u odbiorcy bardziej sprawdzi się forma: całkowicie tekstowa, całkowicie obrazowa, mieszana, nagranie dźwiękowe, a może interaktywna animacja. Pozyskane w ten sposób dane poddajemy analizie w specjalistycznym programie Tobii Pro Lab, który przetwarza je na zrozumiałe dla badacza wykresy i tabele. Ale to nie wszystko… 

Kostium Rokoko Motion Capture System Smartsuit Pro oraz dedykowane rękawice Rokoko Smartglove pozwalają na zbieranie w czasie rzeczywistym danych o położeniu ciała w przestrzeni. Dzięki temu możemy pogłębić analizę odbioru treści o dodatkowy poziom szczegółowości. Postawa i ruch każdego, kto założy rękawice i kostium, mogą wiele zdradzić na temat zachodzących w układzie nerwowym procesów poznawczych. Procesy poznawcze, wbrew obiegowym opiniom, angażują bowiem całe ciało i ujawniają się nawet w subtelnych zmianach pozycji czy sposobu poruszania się.

Urządzenie do rejestracji sygnałów biologicznych z modułem do odczytu reakcji skórno-galwanicznej oraz oprogramowaniem do analizy surowego sygnału EDA pozwalają z kolei w sposób nieinwazyjny na pomiar np. poziomu pobudzenia danej osoby. W połączeniu z danymi z pozostałych urządzeń – pomaga to pośrednio w odwzorowywaniu reakcji na pewne typy komunikatów.

Dopełnieniem oraz potwierdzeniem światowej jakości wyposażenia laboratorium są wysokiej klasy gogle do wirtualnej rzeczywistości Oculus Rift S. Przenoszą one użytkownika w stworzoną na potrzeby badania wirtualną przestrzeń dostosowaną do potrzeb konkretnego problemu badawczego. Bez zbędnych kosztów – badania możemy przeprowadzić w murach wirtualnego szpitala, w lesie, czy przy udziale komputerowo wygenerowanego tłumu. A potrzebne w badaniu przedmioty możemy szybko wydrukować na znajdującej się w laboratorium drukarce 3D.

Laboratorium Badań nad Multimodalnością jest dostępne między innymi dla studentów kognitywistyki, którzy już na etapie przygotowania pracy dyplomowej mogą projektować własne minieksperymenty i testować hipotezy z użyciem profesjonalnego sprzętu badawczego.

Sprawdź ofertę edukacyjną Wydziału Filozofii i Socjologii i zapisz się na wymarzony kierunek studiów:

Autor: dr Marcin Rządeczka
Kierownik Laboratorium Badań nad Multimodalnością MultiLab