Search Results for: dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Oferta edukacyjna na rok akademicki 2023/2024 – linki

Oferta edukacyjna na rok akademicki 2023/2024 – linki Rekrutacja zimowa

Wydział Artystyczny Kierunek studiów Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne) Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (dzienne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (zaoczne) Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne) Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne) Grafika Zobacz Zobacz Malarstwo Zobacz Jazz i muzyka estradowa Zobacz Zobacz […]

Oferta edukacyjna na rok akademicki 2023/2024

Oferta edukacyjna na rok akademicki 2023/2024 Rekrutacja zimowa

Broszura rekrutacyjna 2023/24 – pdf Wydział Artystyczny Kierunek studiów Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne) Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (dzienne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (zaoczne) Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne) Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne) Grafika Zobacz Zobacz Malarstwo Zobacz Jazz […]

Studia II stopnia

Materiały do pobrania Terminy Dlaczego UMCS Spotkajmy się Sprawdź predyspozycje Kontakt Nowości 2023 – studia II stopnia kreatywność i projektowanie społeczne (stacjonarne, 2 lata, Wydział Filozofii i Socjologii) międzynarodowe stosunki gospodarcze (stacjonarne, 2 lata, Wydział Ekonomiczny) nowe media (niestacjonarne, 2 lata, Wydział Politologii i Dziennikarstwa) rozwój zasobów ludzkich (stacjonarne i niestacjonarne, 1,5 roku, Wydział Pedagogiki […]

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

Materiały do pobrania Terminy Dlaczego UMCS? Spotkajmy się Sprawdź predyspozycje Nowości 2023 – studia I stopnia i jednolite magisterskie bezpieczeństwo radiacyjne (stacjonarne, inżynierskie) geowizualizacja historyczna i archeologiczna (stacjonarne, licencjackie) inżynieria światłowodowa (stacjonarne, inżynierskie) socjologia (stacjonarne, licencjackie) geoarcheologia (stacjonarne, jednolite magisterskie) sustainability management (zarządzanie rozwojem zrównoważonym) – studia prowadzone w języku angielskim (stacjonarne, licencjackie) Wydział Artystyczny […]