Elżbieta Maksym

Nowy kierunek – nauczanie fizyki i informatyki

Nowy kierunek – nauczanie fizyki i informatyki tablica z wzorami geometrycznymi

Nauczanie fizyki i informatyki (studia I i II stopnia) Kierunek nauczanie fizyki i informatyki to jedyne w regionie studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela fizyki i informatyki. Są one oparte na nowatorskim i atrakcyjnym programie dostosowanym do standardu kształcenia nauczycieli na poziomie odpowiadającym oczekiwaniom współczesnej szkoły. Kierunek nie tylko stanowi odpowiedź na aktualne uregulowania prawne […]

Nowy kierunek – italianistyka

Nowy kierunek – italianistyka

Italianistyka (studia I stopnia) Na italianistyce studenci będą mogli nauczyć się od podstaw dwóch języków obcych –  włoskiego oraz francuskiego. Znajomość tych języków obcych stwarza interesujące możliwości zawodowe w kraju i poza jego granicami. Podczas studiów można nabyć praktyczne umiejętności w zakresie sporządzania korespondencji w języku włoskim i francuskim, analizy i tłumaczenia dokumentów oraz tekstów […]

Nowy kierunek – pedagogika resocjalizacyjna

Nowy kierunek – pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika resocjalizacyjna (studia I stopnia) Studia na tym kierunku wyposażają w kompetencje pozwalające na efektywną pracę wychowawczą i resocjalizacyjną z uczniem/wychowankiem, grupą wychowawczą i rodzicami ucznia. Zapewniają nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie kierowania grupą wychowawczą, właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych, zapewnienia bezpieczeństwa i budowania właściwej atmosfery wychowawczej, diagnozy resocjalizacyjnej, profilaktyki i terapii zachowań ryzykownych, […]

Podyplomowe studium prawa podatkowego – rekrutacja

Podyplomowe studium prawa podatkowego – rekrutacja

Zapraszamy na studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji! Absolwenci podyplomowego studium prawa podatkowego będą gotowi do świadczenia pracy zawodowej wymagającej znajomości przepisów prawa podatkowego, a w szczególności pracy na stanowiskach w urzędach zajmujących się obsługą organów podatkowych, urzędach jednostek samorządu terytorialnego, działach finansowych podmiotów gospodarczych oraz wykonywania zawodu doradcy podatkowego, adwokata lub radcy prawnego. […]

Gospodarka przestrzenna – rekrutacja przedłużona do 21 lutego

Gospodarka przestrzenna – rekrutacja przedłużona do 21 lutego gospodarka_przestrzenna

Rekrutacja na kierunek gospodarka przestrzenna (studia II stopnia) została przedłużona do 21 lutego. Zapraszamy! Rekrutacja odbywa się online  Gospodarka przestrzenna – studia stacjonarne II stopnia Studia pozwalają zdobyć interdyscyplinarną wiedzę z zakresu organizacji przestrzeni, w której żyje człowiek oraz na temat sposobów i czynników jej kształtowania. Student nabędzie multidyscyplinarną, pogłębioną wiedzę z zakresu gospodarki przestrzennej i […]

O Uniwersytecie Dziecięcym z Anną Bukowską

Od 2012 roku na UMCS działa Uniwersytet Dziecięcy. Co roku kształci ok. 8000 małych studentów w Lublinie i filiach w Puławach, Bełżycach, Końskowoli, Opolu Lubelskim oraz Nałęczowie. Co proponuje dzieciom i młodzieży, jakie umiejętności rozwija – o tym m.in. mówi Anna Bukowska, Kierownik Uniwersytetu Dziecięcego w rozmowie z Izabelą Łucjan.

Rekrutacja zimowa – zapraszamy do nowego serwisu!

Rekrutacja zimowa – zapraszamy do nowego serwisu!

Z przyjemnością oddajemy Wam do dyspozycji nowy system rekrutacyjny UMCS. W pierwszej kolejności zapraszamy do rejestracji na kierunki studiów II stopnia: inżynieria nowoczesnych materiałów, cyberbezpieczeństwo IT oraz gospodarka przestrzenna. Znajdziecie je w katalogu kierunków. Tuż po rekrutacji pilotażowej udostępnimy pozostałe kierunki studiów, a także kursy, szkolenia i inne formy kształcenia.  W razie problemów z korzystaniem […]