Business Analytics – studiuj w języku angielskim

Business Analytics – studiuj w języku angielskim

Kierunek Business Analytics to studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym prowadzone na Wydziale Ekonomicznym UMCS.

Studia z zakresu Business Analytics mają charakter interdyscyplinarny, łączący dorobek różnych dziedzin nauki. W ramach studiów realizowane są zagadnienia ekonomiczne, matematyczne, informatyczne, prawne, odwołujące się do bieżącej analizy otoczenia gospodarczego, gromadzenia dużych zbiorów danych i wyciągania rekomendacji biznesowych. Dzięki studiom nabędziesz kompetencje w zakresie sprawnej i efektywnej analizy zjawisk gospodarczych w dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych i ekonomicznych. Kierunek stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na wysoko wyspecjalizowane kadry z wiedzą z zakresu analiz biznesowych. Jako absolwent kierunku zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania, zaś uzyskane wykształcenie wpisze się doskonale w rosnące zapotrzebowanie rynku na pracowników.

Program studiów na kierunku Business Analytics opracowany został w wyniku analizy zapotrzebowania rynku pracy oraz wskazówek dostarczonych przez ekspertów i praktyków gospodarczych w zakresie analityki biznesowej. Składa się on z trzech grup przedmiotów: podstawowych (z zakresu zarządzania, ekonomii i prawa), ilościowych (z obszaru matematyki oraz statystyki), a także narzędziowych związanych z tworzeniem i wykorzystaniem narzędzi informatycznych do automatyzacji procesów gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych. 

Wiedza, którą zdobędziesz na kierunku Business Analytics ma szerokie możliwości zastosowania. Jako absolwent kierunku będziesz mógł znaleźć zatrudnienie na stanowisku analityka odpowiedzialnego za różne obszary biznesowe w przedsiębiorstwach niefinansowych (business analyst, supply chain analyst, distribution analyst, sales and operations planning analyst, sales and demand analyst, system analyst, SAP analyst i wiele innych), specjalisty ds. planowania, analityka rynku, analityka decyzji biznesowych, analityka ryzyka w bankach i innych instytucjach finansowych, ale także samodzielnego analityka lub członka zespołu analitycznych instytucji konsultingowych, czy jednostek samorządu terytorialnego.

Możliwości zatrudnienia:

  • korporacje,
  • sektor finansowy,
  • sektor publiczny,
  • instytucje doradcze,  
  • pozostałe instytucje zarządzające i regulujące procesy gospodarcze.

Autor: Agnieszka Gryglicka