Dzień obronności – pokazy, warsztaty na WPiD

Z okazji otwarcia nowoczesnej strzelnicy elektronicznej na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w Dniu Obronności!

W ramach wydarzenia zaplanowane są: warsztaty strzeleckiepokazy pierwszej pomocy oraz pokazy wyposażenia wojskowego.

Omówieniem i pokazem podstawowych zagadnień związanych z pierwszą pomocą, jak również prezentacją sprzętu wojskowego, sposobów organizacji pro obronnej podczas strzelania, poligonów czy szkoleń zajmą się przedstawiciele Legii Akademickiej UMCS.

Zajęcia warsztatowe z zakresu podstaw strzelectwa w profesjonalnie wyposażonej strzelnicy elektronicznej z udziałem broni Umarex Glock G17 oraz karabinu AR-15 CYMA dla uczniów poprowadzą członkowie Koła Bezpieczeństwa Narodowego UMCS.

Dodatkowo w godzinach wydarzenia przy wydzielonym stanowisku dyżur będą pełnić reprezentanci Wojskowego Centrum Rekrutacji w Lublinie. W tym czasie będziecie mogli dowiedzieć się więcej o rodzajach i możliwościach służby wojskowej w Siłach Zbrojnych RP.


Termin: 30.05.2023 r., godz. 10:00-14:00

Miejsce: Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS, ul. Głęboka 45


W wydarzeniu mogą wziąć udział wyłącznie grupy zorganizowane. O możliwości wzięcia udziału w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. W sprawie zapisów prosimy o kontakt z mgr Klaudią Kubińską (81 537 60 20, klaudia.kubinska@mail.umcs.pl).

Szczegółowy program wydarzenia jest dostępny w załączniku. Każda grupa może uczestniczyć w więcej niż jednym warsztacie.

Grupy proszone są o punktualne przybycie. W zależności od czasu przybycia grupy, jej organizacji oraz innych czynników, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niewielkich opóźnień w rozpoczęciu warsztatów.

Serdecznie zapraszamy!


Dzień Obronności wpisuje się w tegoroczną koncepcję realizacji tematycznych „drzwi otwartych” i stanowi element promocji nowo otwartej strzelnicy elektronicznej Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS.+

Autor: Ihor Kolisnichenko