Konkurs Językowy „Faces of America”

Faces of America

Biuro Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS oraz Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS serdecznie zapraszają do uczestnictwa w VII edycji Konkursu Językowego „Faces of America”, który odbędzie się w dniu 21 marca 2022 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Konkurs Językowy „Faces of America” jest wydarzeniem cyklicznym z kilkuletnią tradycją, którego głównym celem jest promowanie znajomości języka angielskiego i podniesienie poziomu umiejętności językowych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, a także popularyzowanie szeroko rozumianej wiedzy na temat kultury amerykańskiej.

Przedsięwzięcie posiada charakter cykliczny – I edycja Konkursu Językowego „Faces of America” odbyła się 13 marca 2015 r., II edycja – 11 marca 2016 r., III edycja – 24 marca 2017 r., IV edycja – 20 kwietnia 2018 r., V edycja – 22 marca 2019 r., zaś VI edycja – 6 marca 2020 r. Począwszy od pierwszej edycji, Konkurs Językowy „Faces of America” skierowany był do uczniów ze szkół partnerskich UMCS z Lublina i województwa lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego oraz świętokrzyskiego.

Do uczestnictwa w VII edycji Konkursu Językowego „Faces of America” serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych z całego kraju!

Konkurs składa się z trzech etapów. W pierwszym etapie uczniowie mają za zadanie przygotowanie pracy konkursowej w formie eseju (limit słów: 250) na jeden z trzech proponowanych tematów:

  1. Is America still the country of opportunity?”,
  2. „What do foreigners love or hate about America?”,
  3. „What is your view of the U.S.A in 2050?”.

Esej zostanie oceniony przez Komisję Konkursową według takich kryteriów, jak wartość merytoryczna, język oraz innowacyjność. Etap drugi będzie etapem pisemnym, polegającym na rozwiązaniu testu gramatyczno-leksykalnego, po czym do etapu finałowego wybranych zostanie pięć najlepszych zespołów, które wezmą udział w quizie kulturowym wzbogaconym o elementy multimedialne.

Poniżej przedstawiamy harmonogram VII edycji Konkursu Językowego „Faces of America”:

  • do 11.02.2022 r. – przesłanie eseju na adres mailowy: konkurs.umcs@umcs.pl,
  • 1.03.2022 r. – ogłoszenie i poinformowanie o wynikach I etapu przez komisję konkursową,
  • 21.03.2022 r. – etap II i III

W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS: mgr Tomasz Trautman – kierownik Zespołu Lektorów Języka Angielskiego, mgr Magdalena Stafińska – lektor oraz mgr Wiesław Dacka – starszy wykładowca. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają oryginalne gadżety z logo UMCS oraz pamiątkowe dyplomy, najlepsi zaś cenne nagrody rzeczowe. Nagrody wręczą prof. dr hab. Dorota Kołodyńska – Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UMCS, mgr Piotr Kaczmarzyk – dyrektor Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS oraz mgr Wirginia Gieryng-Wójtowicz – dyrektor Centrum Promocji UMCS.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął JM Rektor UMCS prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, zaś patronat medialny – Telewizja Akademicka TV UMCS.

Szczegółowy harmonogram wydarzenia zostanie podany w najbliższym czasie.

Kwestie merytoryczne:

mgr Magdalena Stafińska
magdalena.stafinska@mail.umcs.pl
(81) 537-50-62

mgr Wiesław Dacka
wieslaw.dacka@mail.umcs.pl
(81) 537-50-62

Kwestie organizacyjne:

dr Monika Baczewska-Ciupak
monika.baczewska-ciupak@mail.umcs.pl
(81) 537-54-13

ZAŁĄCZNIKI