Rekrutacja na gospodarkę przestrzenną – studia II stopnia

gospodarka_przestrzenna

Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat planowania przestrzeni z wykorzystaniem najnowszego oprogramowania i udoskonalić swój warsztat?

Zapraszamy na studia magisterskie na UMCS na kierunku gospodarka przestrzenna. Po ich ukończeniu możesz być zatrudniony na przykład w jednostkach administracji publicznej oraz pracowniach planistycznych i projektowych.

Rekrutacja na studia II stopnia rozpoczyna się 24 stycznia 2022 r.

Szczegółowe informacje