Lubisz chemię i jesteś dociekliwy? Mamy coś dla Ciebie

Lubisz chemię i jesteś dociekliwy? Mamy coś dla Ciebie

Chcesz iść w ślady Marii Curie-Skłodowskiej? Czy może być do tego lepsze miejsce niż Uniwersytet Jej imienia? Kto lepiej niż dwukrotna laureatka Nagrody Nobla zainspiruje Cię do przełomowych odkryć w dziedzinie chemii? Jeśli chcesz studiować chemię, lepszej „patronki” i miejsca niż UMCS nie znajdziesz!

Specjalności/ścieżki kształcenia: analityka chemiczna, chemia kryminalistyczna, chemia podstawowa i stosowana, chemia środków bioaktywnych i kosmetyków.

Zakres: Studia dadzą Ci szeroką wiedzę chemiczną (jak otrzymywać, analizować, charakteryzować, czy bezpiecznie stosować różnego rodzaju substancje i wyroby chemiczne), która w połączeniu ze znajomością metod i technik badawczych oraz zasad działania i obsługi specjalistycznej aparatury badawczej zapewni Ci sukces na rynku pracy. Nauczysz się pracy w zespole jak również analizy i wykorzystania różnych danych oraz źródeł informacji niezbędnych w pracy zawodowej

Wyróżnia nas: Certyfikat akredytacji międzynarodowej Chemistry Eurobachelor® dla programu studiów I stopnia na kierunku Chemia przyznany przez ECTN (European Chemistry Thematic Network Association); Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii „Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym” dla kierunku chemia na Wydziale Chemii UMCS przyznany przez Polską Komisję Akredytacyjną. Udział w międzynarodowych programach wymiany studentów.

Perspektywy: Absolwenci poszukiwani są m.in. przez laboratoria analityczne, diagnostyczne, kryminalistyczne, czy medycyny sądowej. Otwarte na chemików są zakłady przemysłu chemicznego, kosmetycznego, farmaceutycznego oraz firmy produkujące odczynniki chemiczne, a także różne sekcje ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, jednostki kontrolne (np. Państwowa Inspekcja Sanitarna) oraz jednostki naukowo-badawcze. 

Inne: Na studiach istnieje możliwość podnoszenia kwalifikacji na specjalistycznych szkoleniach i warsztatach; rozwijanie zainteresowań w studenckich kołach naukowych; działanie w Samorządzie Studentów.