Mapa wsparcia w ramach projektu „Dostępny UMCS”

Z myślą o naszych kandydatach na studia, studentach, doktorantach oraz pracownikach na naszym uniwersytecie realizowany jest projekt „Dostępny UMCS”. Uczelnia dba o to, aby być przestrzenią przyjazną i dostępną dla wszystkich. Niwelujemy bariery strukturalne, architektoniczne, technologiczne i proceduralne. Członkom naszej społeczności akademickiej z niepełnosprawnościami oferujemy szereg form wsparcia:

  • transport na zajęcia,
  • pomoc asystenta (do przemieszczania się oraz do robienia notatek i dostosowywania materiałów),
  • tłumacz PJM,
  • zajęcia sportowe,
  • wypożyczenie specjalistycznego sprzętu,
  • dodatkowe lektoraty z języka angielskiego.

Wszyscy nasi studenci mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej, pokoi wyciszeń znajdujących się na wydziałach, a poprzez szkolenia pracowników zwiększamy ich świadomość i wrażliwość na osoby o różnych potrzebach. Więcej na ten temat opowiedzą wam nasze studentki i pracowniczki w filmie „Mapa wsparcia na UMCS”.

Zapraszamy również Państwa do kontaktu:
Zespół ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego
Dom Studencki HELIOS, pok. 8 lub 9 (parter)
ul. Czwartaków 13
20-036 Lublin
tel. +48 81 537 56 43; +48 81 537 58 90
e-mail: punkt@poczta.umcs.lublin.pl
Godziny konsultacji: poniedziałek – piątek w godz. 9.00-14.30


Wersja z tłumaczeniem na PJM.


Wersja z audiodeskrypcją.