Poznaj UMCS: Webinar Wydziału Zamiejscowego w Puławach

25 kwietnia br. zakończyła się wirtualna część Drzwi Otwartych UMCS 2022, odbywająca w internetowej przestrzeni – głównie naszych uczelnianych mediów społecznościowych. Cykl czternastu spotkań pod hasłem „Poznaj UMCS” zwieńczyła prezentacja Wydziału Zamiejscowego w Puławach. Podczas tej niekonwencjonalnej formy Drzwi Otwartych uczestnicy mogli zapoznać się z ofertą wszystkich wydziałów UMCS. W trakcie kilkunastu webinarów połączyli się z przedstawicielami naszej uczelni, przespacerowali po naszym kampusie oraz zobaczyli, jak wygląda życie żaków. Przedstawiciele poszczególnych jednostek opowiedzieli o ofercie kształcenia, infrastrukturze poszczególnych wydziałów oraz o tym, jak studiuje się na UMCS i w Lublinie. 

Poniedziałkowe, wirtualne spotkanie było doskonałą okazją do szczegółowego poznania oferty edukacyjnej Wydziału Zamiejscowego w Puławach na nadchodzący rok akademicki 2022/2023. Podczas transmisji prowadzący – Michał Częstochowski  rozmawiał z: dziekanem – prof. Grzegorzem Smykiem, absolwentką administracji publicznej – Magdaleną Ziarek oraz studentką – Angeliką Kowalską. 
Największym atutem wydziału są ciekawe i praktyczne kierunki studiów, których nie znajdziesz na wydziałach w Lublinie. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. jakie nowości czekają na nich podczas tegorocznej rekrutacji – poza dostępnymi dotychczas administracją publiczną oraz wychowaniem fizycznym, mogą wybrać również między biobezpieczeństwem czy technikami kryminalistycznymi

Osoby pragnące związać swoją karierę zawodową ze sportem mogą studiować wychowanie fizyczne. Podczas tego procesu zgłębicie wiedzę z zakresu nauk o kulturze fizycznej, podstaw nauk medycznych, ale też pedagogiki i psychologii, etyki, a nawet w niezbędnym wymiarze (i z możliwością samodzielnego profilowania pod kątem planowanej przyszłości zawodowej) prawa i ekonomii. Dzięki temu będziecie mogli podjąć pracę nauczyciela przedmiotu wychowanie fizyczne w szkołach na różnym poziomie kształcenia, prowadzić inne zajęcia ruchowe, pracować w klubach sportowych, siłowniach, salach fitness itp. lub w jednostkach organizacyjnych zajmujących się szeroko rozumianą kulturą fizyczną.

Kolejnym kierunkiem prowadzonym na wydziale jest administracja publiczna, na której kształci się fachową kadrę zarządzającą, mającą kompetencje niezbędne do profesjonalnego pełnienia funkcji urzędniczych, menadżerskich, doradczych i eksperckich w administracji i instytucjach publicznych oraz w organizacjach publicznych, niepublicznych i społecznych współdziałających z administracją publiczną.

W ofercie Wydziału Zamiejscowego znajdują się nowości – studia licencjackie na kierunku biobezpieczeństwo oraz techniki kryminalistyczne

Wyróżnikiem programu na biobezpieczeństwie jest unikalne połączenie podstawowego modułu biologiczno-chemicznego z fakultatywnymi komponentami z zakresu zarządzania biobezpieczeństwem. Studenci poznają m.in. zasady funkcjonowania służb d.s. bezpieczeństwa biologicznego i zarządzania kryzysowego, procedury postępowania przy pojawiających się zagrożeniach bioterrorystycznych, powodziowych, klimatycznych, i innych. Kierunek kształci specjalistów z zakresu zapobiegania i usuwania zagrożeń dla środowiska naturalnego. Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie w organach zajmujących się ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem czy zarządzaniem kryzysowym. 

Z kolei techniki kryminalistyczne przygotowują przyszłych pracowników laboratoriów wykonujących określone zadania – przede wszystkim na rzecz organów ścigania, ale również innych podmiotów, np. biur detektywistycznych. Absolwenci będą przygotowani merytorycznie do podjęcia pracy funkcjonariuszy służb dochodzeniowo-śledczych Policji, bądź innych organów kontroli legalności czy też wykonywania pracy zawodowej mającej na celu wykrycie sprawcy przestępstwa lub udowodnienie innych faktów na potrzeby procedur sądowych i pozasądowych.

Odmienna lokalizacja oraz specyfika miejsca wiąże się z licznymi korzyściami i możliwościami dla studentów. Wydział mieści się w bezpośrednim sąsiedztwie Portu Marina nad Wisłą. Żacy mają do dyspozycji aulę, sale wykładowe, sale ćwiczeniowe oraz  komputerowe wyposażone w nowoczesny sprzęt. Na miejscu panuje kameralna atmosfera małe grupy ćwiczeniowe umożliwiają bardziej indywidualne podejście prowadzących do studentów i dostosowanie się do ich potrzeb
 

Puławy są ważnym ośrodkiem na przemysłowej mapie Polski, dlatego nasz Wydział Zamiejscowy nawiązał współpracę z lokalnymi zakładami i placówkami medycznymi oraz instytucjami i przedsiębiorstwami. Dzięki temu zajęcia na wszystkich kierunkach prowadzone są przez doświadczonych praktyków, a studenci mogą liczyć na sprawdzenie swojej wiedzy i zdobycie dodatkowych praktycznych umiejętności podczas praktyk odbywanych w interesujących ośrodkach oraz instytucjach, np. Instytucie Nowych Syntez Chemicznych, Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Zakładzie Leczniczym „Uzdrowisko Nałęczów” SA w Nałęczowie, Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Celejowie, Klubie Sportowym Wisła Puławy czy Urzędzie Miasta w Puławach.

Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach, choć niewielki i oddalony do stolicy Lubelszczyzny, ma wyjątkowe atuty. Zlokalizowany w pięknym, klimatycznym mieście nad Wisłą stwarza wspaniałe warunki do nauki i rozwoju. Oferuje innowacyjne i przyszłościowe kierunki kształcenia. Stawia przy tym na praktykę i dba o zapewnienie studentom nie tylko potrzebnej wiedzy, ale także możliwości zdobycia cennego doświadczenia zawodowego, co pozwala absolwentom wejść na rynek pracy jako specjalistom w wybranych przez nich dziedzinach.
 

Webinar jest dostępny na Facebooku UMCS oraz na kanale YouTube UMCS
Zapraszamy do zapoznania się z materiałem prezentującym potencjał Wydziału Zamiejscowego w Puławach.

Wydarzenie zostało zrealizowane we współpracy Wydziału Zamiejscowego w Puławach z Centrum Promocji, Telewizją Akademicką TV UMCS i Akademickim Centrum Kultury i Mediów Chatka Żaka.