Menedżer XXI wieku | studia podyplomowe

Studia przeznaczone są dla kadry menadżerskiej wyższego szczebla, członków rad nadzorczych i zarządów, prezesów firm, dyrektorów, kierowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. 

Uczestnik studiów podyplomowych „Menedżer XXI wieku” otrzymuje przygotowanie merytoryczne i praktyczne niezbędne do osiągnięcia sukcesu zawodowego w różnych branżach i w zmieniającej się rzeczywistości biznesowej, zna najnowsze koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwem oraz innowacyjne techniki kierowania i motywowania pracowników. Studia kształtują szereg kompetencji pragmatycznych (interpersonalnych, społecznych, komunikacyjnych, informatycznych, medialnych) niezbędnych w skutecznym zarządzaniu organizacją, także w dobie kryzysu.

Absolwent kierunku, oprócz dyplomu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, otrzyma certyfikat  Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu poświadczający uzyskanie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności menedżerskich w dobie XXI wiekuAbsolwent otrzymuje przygotowanie merytoryczne i praktyczne niezbędne do osiągnięcia sukcesu zawodowego w różnych branżach i w zmieniającej się rzeczywistości biznesowej, zna najnowsze koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwem oraz innowacyjne techniki kierowania i motywowania pracowników. Studia kształtują szereg kompetencji pragmatycznych (interpersonalnych, społecznych, komunikacyjnych, informatycznych, medialnych) niezbędnych w skutecznym zarządzaniu organizacją, także w dobie kryzysu. 

Studia podyplomowe „Menedżer XXI wieku” powstały w ramach współpracy między Wydziałem Filozofii i Socjologii UMCS,a Europejskim Instytutem Psychologii Biznesu na podstawie Listu Intencyjnego, podpisanego w Lublinie w dniu 10.06.2020 roku pomiędzy Wydziałem Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie reprezentowanym przez dr. hab. Leszka Kopciucha, prof. UMCS, Dziekana Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS, a Europejskim Instytutem Psychologii Biznesu Sp.J. reprezentowanym przez Małgorzatę Fryszkiewicz i Cezarego Fryszkiewicza.

Szczegółowe informacje dotyczące kierunku