Mobilność studencka | Wymiany akademickie

Mobilność studencka | Wymiany akademickie

Jako student UMCS możesz wziąć udział w różnego rodzaju wymianach oraz polskich i zagranicznych programach wspierających międzynarodową współpracę edukacyjną. To szansa na poszerzenie horyzontów, zdobycie dodatkowej wiedzy, a także naukę radzenia sobie w obcym mieście lub kraju.

ERASMUS+

Skierowany jest do studentów wszystkich studiów I, II, III stopnia, jednolitych magisterskich, uczestników studiów doktoranckich oraz osób o statusie postdoc. Dzięki programowi możesz wyjechać za granicę na część studiów i na praktyki zawodowe, realizować projekty edukacyjne we współpracy z międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, poznać inną kulturę, podszlifować język i nawiązać nowe znajomości.

MOST

Daje możliwość studiowania przez semestr lub cały rok akademicki na jednym z ponad 20 najlepszych ośrodków naukowych w Polsce. Co ciekawe, możesz studiować nie tylko na takim samym kierunku co na uczelni macierzystej, ale również na kierunku pokrewnym!

Udział w programie umożliwi Ci realizację zainteresowań naukowych w nowym środowisku badawczym oraz nawiązanie kontaktów ze specjalistami w danej dziedzinie, a przy okazji poznasz historię i kulturę innych polskich miast.

Szczegółowe informacje: www.most.amu.edu.pl 

CEEPUS

Program wspiera wymianę w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego studentów oraz nauczycieli akademickich. W ramach wymian CEEPUS możesz uzyskać krótkoterminowe stypendia, które pokrywają koszty utrzymania, zakwaterowania, ubezpieczenia medycznego i NNW na okres studiów w kraju przyjmującym. Uczestnikami programu są: Albania, Austria, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Czarnogóra, Chorwacja, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry oraz Kosowo – Uniwersytet w Prisztinie.

ATHENA

To prestiżowe konsorcjum Uniwersytetów Europejskich, do którego należy – jako jedyny w Polsce – właśnie UMCS! ATHENA zrzesza 9 uczelni: Politécnico do Porto (Portugalia), Hellenic Mediterranean University (Grecja), Universität Siegen (Niemcy), Univerza v Mariboru (Słowenia), Universita Degli Studi Niccolo Cusano Telematica Roma (Włochy), Université d’Orleans (Francja), Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas (Litwa), Universidade de Vigo (Hiszpania) oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Polska).

Konsorcjum opiera się na wysokiej jakości standardach międzynarodowej edukacji. Wspiera także rozwój zrównoważonej i bezpiecznej gospodarki cyfrowej. Dzięki dołączeniu naszego uniwersytetu do tej organizacji możesz odbyć studia lub staż w zagranicznym ośrodku akademickim oraz zdobyć cenne doświadczenia naukowo-badawcze.

NAWA

Celem NAWA jest wspieranie studenckiej mobilności za sprawą programów, które mają wpłynąć na zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia polskich ośrodków i instytucji naukowych. Dzięki udziałowi w tego rodzaju przedsięwzięciach zdobędziesz wiedzę i kompetencje, które z pewnością wykorzystasz w przyszłości.

NAWA realizuje programy wymiany akademickiej w ramach umów i współpracy dwustronnej m.in. z: Bułgarią, Chinami, Egiptem, Japonią, Kazachstanem, Tajwanem, Tunezją czy Wietnamem. Wyjazd może trwać od 3 dni do 12 miesięcy w danym roku akademickim.

Autor: Magdalena Wołoszyn-Mróz