Od planistów po turystów, czyli koła naukowe na WNoZiGP

Zaangażowanie się w działanie kół naukowych podczas studiów to zawsze dobra decyzja. Pozwoli
Ci zobaczyć, jak działa uniwersytet i nauka „od kuchni”, uczestniczyć w projektach, jeździć na konferencje, a nawet stworzyć swoje pierwsze naukowe artykuły. Ponadto, zawrzesz nowe znajomości i przyjaźnie, czasem nawet na całe życie. Sprawdź, jakie koła naukowe aktywnie funkcjonują na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.

Studenckie Koło Naukowe Geografów UMCS im. Adama Malickiego w Lublinie

Ta bardzo stara organizacja studencka, powstała w 1946 r. (2 lata po założeniu Uniwersytetu!). Koło „Co roku organizuje obozy naukowe dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych o profilu meteorologicznym, hydrograficznym i geomorfologicznym, prowadzone na obszarze Roztocza w stacji naukowej WNoZiGP UMCS w Guciowie. Koło organizuje również na terenie Wydziału spotkania z podróżnikami. Uczestniczy też w ogólnopolskich konferencjach naukowych Studenckich Kół Naukowych Geografów. Członkowie SKNG są również biorą udział w badaniach naukowych – często są pomysłodawcami tychże badań”. O ostatnim projekcie koła, pt. „Teledetekcja niskopułapowa w służbie ochrony przyrody” możecie przeczytać tutaj. Opiekunem Koła jest dr Piotr Demczuk.
Zaobserwujcie media społecznościowe organizacji: Facebook i Instagram.

Studenckie Koło Naukowe Geoinformatyków „GeoIT”

Organizacja od kilku lat funkcjonuje na naszym Wydziale. Merytoryczną opiekę nad Kołem sprawuje dr Mateusz Zawadzki. Organizacja zrzesza głównie, jak sama nazwa wskazuje, studentów kierunku geoinformatyka (studia inżynierskie i magisterskie na WNoZiGP). Cele stowarzyszenia to „działalność na rzecz zgłębiania wiedzy w dziedzinie nauk geoinformatycznych, informatycznych i geograficznych wśród studentów, promowanie i wspieranie działalności służącej rozwojowi nauk geoinformatycznych oraz innych, w których są stosowane systemy GIS, promowanie i upowszechnianie wiedzy dotyczącej wykorzystania systemów GIS, współpraca z instytucjami, organizacjami, firmami i stowarzyszeniami, których celem jest stosowanie systemów GIS, poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu geoinformatyki oraz systemów GIS, udział w projektach badawczo – naukowych i popularyzatorskich, stanowienie wizytówki uczelni i promocję Geoinformatyki jako kierunku studiów”. Jak Koło realizuje swoje cele w praktyce? Zobaczcie na przykładzie GISday, święta obchodzonego corocznie 17 listopada przez użytkowników i entuzjastów systemów informacji geograficznej, którego obchody corocznie organizuje „GeoIT”.
Śledźcie Koło na Facebooku i Instagramie.

Studenckie Koło Naukowe Planistów UMCS „SmartCity”

O tym Kole można by napisać dużo, ponieważ jest to, nie ujmując innym, najaktywniejsza organizacja na WnoZiGP, działająca pod opieką dr Dagmary Kociuby. Jak piszą sami członkowie w opisie: „Studenckie Koło Naukowe Planistów »SmartCity« powstało w 2013 roku na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej z inicjatywy dr Dagmary Kociuby, obecnie pracownika Katedry Gospodarki Przestrzennej. Od samego początku wzbudziło ogromne zainteresowanie wśród studentów. Obecnie zrzesza ponad 30 członków. SKNP »SmartCity« prężnie działa na licznych płaszczyznach oraz współpracuje z wieloma instytucjami. W tym czasie członkowie brali udział w około 60 inicjatywach i byli organizatorem lub współorganizatorem ponad 80 z nich”. Planiści organizują debaty nt. planowania przestrzennego i urbanistyki (było ich już 52!), biorą udział w licznych projektach krajowych i międzynarodowych, prowadzą warsztaty, uczestniczą w konferencjach, współpracują z otoczeniem zewnętrznym, jak również promują UMCS na różnorakich wydarzeniach. To tak najbardziej ogólnie. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, spójrzcie chociażby na sprawozdanie ze spotkania członków Koła z Władzami Kocka, poświęcone nawiązaniu współpracy dotyczącej projektu zagospodarowania terenu położonego przy alei Wojska Polskiego w tym niewielkim mieście.
Skontaktować z Kołem można się za pośrednictwem ich fanpage’u na Facebooku. Zapraszamy też do śledzenia konta na Instagramie.

Studenckie Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji „Globtroter”

To organizacja, która powstała w 2009 roku. Opiekunem Koła jest dr Grzegorz Iwanicki. Koło skupia się głównie na „tworzeniu akademickiego środowiska skupiającego osoby o wspólnych zainteresowaniach tematyką turystyki i rekreacji; popularyzacji krajoznawstwa, turystyki oraz wartości przyrodniczych; rozwijaniu zainteresowań studentów w zakresie form turystyki; integracji studentów wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej; promocji wydziału oraz uczelni; tworzeniu warunków współdziałania studentów i instytucji zajmujących się rozwojem turystyki; dążeniu do stworzenia studentom optymalnych warunków rozwijania swoich zainteresowań i zdobywania kwalifikacji zawodowych”. Jako przykład konkretnego działania członków Koła można podać organizację wakacyjnych szkoleń „Bezpieczne i kreatywne LATO NAD WODĄ” we współpracy z doświadczonymi instruktorami i trenerami.
Sprawdźcie profil na Facebooku, a także Instagramie.

Jak się dołączyć do Koła? Najprostszy sposób to przyjście na spotkanie danej organizacji.
O spotkaniach dowiecie się oczywiście z profili społecznościowych Kół. Można też skontaktować się bezpośrednio z opiekunem Koła (profile opiekunów znajdziecie na naszej stronie). Zapraszamy też do zapoznania się z informacjami o wszystkich organizacjach studenckich funkcjonujących na UMCS.

Autor: Michał Zembrzycki