Poznaj nową jakość nauczania na WBiB

Poznaj nową jakość nauczania na WBiB

Biologia na UMCS to nowoczesne i interdyscyplinarne studiowanie życia!

Jeżeli chcesz poznać najnowocześniejsze europejskie standardy kształcenia w biologii, studiuj z nami. 

Nowy innowacyjny program opracowany w oparciu o badania rynku pracy i najnowsze zdobycze nauki oraz najbardziej aktualne standardy kształcenia – to właśnie nasz kierunek. Studiując na kierunku biologia uzyskasz wysoką jakość kształcenia blisko domu, a w przyszłości możliwość kontynuowania studiów drugiego stopnia zgodnie z Twoimi zainteresowaniami.

Od tego roku możesz wybrać jedną z pięciu pasjonujących specjalności:

Bioinformatyka (NOWOŚĆ!). Działa na pograniczu biologii oraz informatyki i kształtuje zdolności analitycznego myślenia. Nauczysz się wykorzystania programowania komputerowego oraz pracy z dużymi zbiorami danych, co będzie poparte wiedzą z obszaru nowoczesnej biologii. Umiejętności bioinformatyczne są niezbędne do zarządzania dużą ilością informacji we współczesnych naukach biologicznych i medycynie. Kompetencje, które zdobędziesz, dadzą Ci możliwość podjęcia pracy w branży bioinformatycznej, a także w firmach wykorzystujących szereg zastosowań komercyjnych.

Biochemia z biologią molekularną (NOWOŚĆ!). Jeżeli pasjonuje Cię zarówno biologia, jak i chemia, oraz ich praktyczne zastosowanie, ta specjalność jest dla Ciebie idealnym wyborem. Nasze studia opierają się na eksperymentach, więc Twoja ciekawość, kreatywność, dokładność i wytrwałość są wyjątkowo cenione. Dowiesz się, w jaki sposób dzięki zdobyczom biochemii i biologii molekularnej tworzymy bezpieczne leki syntetyczne, wspieramy rolnictwo i przemysł, a kryminalistyka dysponuje nowoczesnymi narzędziami w wyjaśnianiu przyczyn i poszukiwaniu sprawców przestępstw. Biochemia to unikalna specjalność w naszej części Polski – studia na tej specjalności prowadzone są wyłącznie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Biologia medyczna (NOWA JAKOŚĆ!). Jeżeli wśród żywych organizmów najbardziej interesuje Cię człowiek i chcesz dowiedzieć się o jego funkcjonowaniu jak najwięcej, będziesz miał taką szansę. Zajmiesz się tu głównie zagadnieniami z biologii człowieka, m.in. jego anatomią, rozwojem, fizjologią i patofizjologią oraz biochemią żywienia. Poznasz wybrane metody laboratoryjne stosowane w diagnostyce, podstawy farmakologii, ale też teoretyczne i praktyczne podstawy diagnostyki instrumentalnej czy fizykoterapii. Dowiesz się, jak funkcjonują inne organizmy, mikroorganizmy, rośliny i zwierzęta, jednak poznasz te zagadnienie w kontekście funkcjonowania organizmu człowieka i jego zdrowia.

Biologia środowiska (NOWOŚĆ!). Podczas studiów poznasz różnorodne procesy zachodzące w środowisku naturalnym na różnych poziomach organizacji życia oraz będziesz potrafił ocenić i opisać różnorodność biologiczną. Zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu: oceny stanu środowiska, oceny jego zagrożeń, zapobiegania im i zwalczania ich skutków. Opanujesz kluczowe metody mikrobiologiczne, biochemiczne, chemiczne, toksykologiczne, ekologiczno-gleboznawcze i hydrobiologiczne stosowane w ochronie środowiska oraz metody gospodarowania odpadami. Staniesz się specjalistą znakomicie przygotowanym do pracy w terenie i laboratorium oraz do prowadzenia edukacji ekologicznej.

Mikrobiologia (NOWA JAKOŚĆ!). Podczas studiów zdobędziesz aktualną wiedzę dotyczącą szerokiego spektrum mikroorganizmów, takich jak bakterie, wirusy, grzyby i pierwotniaki oraz ich miejsca i znaczenia w świecie organizmów żywych, ze szczególnym uwzględnieniem człowieka. Nauczysz się pracy z zastosowaniem klasycznych i molekularnych technik laboratoryjnych, jak również metod bioinformatycznych. Zdobędziesz umiejętności wykrywania i identyfikowania mikroorganizmów patogennych, wywołujących choroby ludzi, zwierząt i roślin oraz selekcjonowania mikroorganizmów do praktycznego wykorzystania w procesach biotechnologicznych w różnych gałęziach przemysłu.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Wydziału Biologii i Biotechnologii oraz na Facebooku.

Co po studiach?

Z dyplomem, wiedzą i umiejętnościami nabytymi podczas studiów znajdziesz pracę w laboratoriach instytucji i przedsiębiorstw związanych z medycyną, przemysłem i rolnictwem, środowiskiem przyrodniczym i jego ochroną, zajmujących się analizą próbek żywności, leków, powietrza, wody, odpadów; w firmach z branży biotechnologicznej, farmaceutycznej, kosmetycznej, w ośrodkach diagnostyki medycznej (uczestnicząc w pracach badawczych, kontroli jakości, badaniach klinicznych, produkcji). Priorytety Unii Europejskiej związane z Zielonym Ładem, usługami ekosystemowymi oraz realizacją celów zrównoważonego rozwoju to nie są wyłącznie hasła. Są to rzeczywiste działania przedsiębiorstw, samorządów i naukowców. Dlatego wysokiej klasy specjaliści posiadający rzetelną wiedzę i umiejętności w tym zakresie są coraz bardziej potrzebni.

Możliwości w trakcie studiów:

  • Specjalizacja – zdobędziesz unikalne, praktyczne umiejętności bez względu na to, czy chcesz dalej kształcić się, czy pracować w instytucjach naukowych lub przemyśle. Będzie to możliwe podczas zajęć praktycznych (ćwiczenia, laboratoria) oraz podczas kursów i dodatkowych szkoleń.
  • Rozwój i współpraca – możesz działać w licznych kołach naukowych (np. Studenckim Kole Naukowym Biologów, Mikrobiologów, Biochemików, Biotechnologów, Neurobiologów, Fitochemików, APIS Animal-Plant Interaction, Fotografii Przyrodniczej), jeździć na obozy naukowe i brać udział w interesujących projektach badawczych, akcjach edukacyjnych i wydarzeniach popularyzujących naukę (np. Lubelski Festiwal Nauki, Objazdowy Festiwal Nauki, Noc Biologów, Dzień Roślin). 
  • Wszechstronne umiejętności miękkie – nauczysz się rozwiązywać problemy, analizować dane, być kreatywnym i wpływać na rzeczywistość; samodzielnie i w zespołach. Są to kluczowe umiejętności dla Twojej dalszej kariery.
  • Innowacyjność – studia wymagają kreatywnego podejścia do zrozumienia jak funkcjonują organizmy żywe. Umiejętność spojrzenia z nowej perspektywy na istniejący świat jest poszukiwaną cechą na rynku pracy.
  • Nauka w praktyce – wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie studiów wykorzystasz w ramach praktyk zawodowych, które możesz zrealizować w laboratoriach diagnostycznych i analitycznych zakładów opieki zdrowotnej, laboratoriach firm z branży farmaceutycznej, weterynaryjnej, biotechnologicznej, spożywczej, kosmetycznej i kryminalistycznej, stacjach sanitarno-epidemiologicznych i w instytucjach naukowych.
  • Cały świat w zasięgu ręki – możesz studiować przez semestr na uniwersytetach zagranicznych (m.in. w Belgii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Słowenii, Turcji i we Włoszech) w ramach programów wymiany studenckiej (np. Erasmus+) oraz mieć stały kontakt ze studentami oraz wykładowcami z całego świata, dzięki wysokiemu poziomowi umiędzynarodowienia kształcenia na kierunku biologia.