Stypendium Rektora UMCS dla laureatów i finalistów olimpiad

Stypendium Rektora UMCS dla laureatów i finalistów olimpiad

Już za kilka tygodni dołączysz do grona naszych żaków i chcesz uzyskać finansowe wsparcie w ramach stypendium rektora UMCS. Zatem pojawia się pytanie: „jak na nie aplikować?”

Wkrótce znajdziesz się w gronie studentów naszego Uniwersytetu. Od tej pory wspólnie z nami będziesz tworzyć społeczność UMCS –zawierać nowe znajomości, uczestniczyć w wydarzeniach, rozwijać swoje zainteresowania w Studenckich Kołach Naukowych. Staniesz się nieodłączną częścią uczelni, a tym samym zaczniesz korzystać z licznych korzyści, które oferuje. Nie sposób pominąć tutaj kwestię finansową, umożliwiającą swobodne poszerzanie swojej wiedzy czy rozwijanie pasji bez obaw o ich koszt. Przecież dużo łatwiej spełnia się marzenia, jeżeli masz na nie dodatkowe środki. Tytuł finalisty lub olimpijczyka znalazł się w Twoich rękach, więc doskonale wiesz jak wiele wysiłku to od Ciebie wymagało.

Jako finalista lub laureat olimpiady możesz złożyć wniosek o jedno z najwyższych stypendiów dostępnych na naszym Uniwersytecie – Stypendium Rektora UMCS. Jednak, aby cieszyć się upragnionym zastrzykiem środków na swoim koncie, powinnaś/powinieneś spełnić kilka podstawowych wymagań.

O stypendium Rektora UMCS mogą ubiegać się wszyscy studenci pierwszego roku studiów I stopnia (licencjat) lub jednolitych studiów magisterskich, którzy zostali przyjęci na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego będący jednocześnie:

  1. laureatami olimpiady międzynarodowej lub laureatami bądź finalistami olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
  2. medalistami współzawodnictwa sportowego co najmniej o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa we właściwych przepisach o sporcie,
  3. student I roku studiów I stopnia i I roku studiów jednolitych magisterskich, będący laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, otrzyma stypendium Rektora, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy PSWiN pod warunkiem że olimpiada, której jest laureatem lub finalistą, znajduje się w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych,

Pamiętaj że o stypendium Rektora możesz ubiegać się już po rozpoczęciu studiów na UMCS, a zatem na początku roku akademickiego 2023/2024! Na stronie USOSweb (tej samej, do której dostałeś dostęp już po rozpoczęciu swojej przygody na naszej Uczelni) możesz wysłać wniosek, umieszczając tam dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu laureata lub olimpijczyka (oczywiście w wersji PDF). Wszystkie potrzebne informacje i załączniki znajdziesz tutaj! Pamiętaj, że kwota stypendium ustalana jest corocznie przez każdy Uniwersytet.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie UMCS w zakładce STUDENT.

Kandydacie Olimpijczyku – do zobaczenia już w październiku!

 

Autor: Justyna Stępniak
Fot. Nattanan Kanchanaprat z Pixabay