Poznaj UMCS: Webinar Wydziału Pedagogiki i Psychologii

W ostatnią środę, tj. 13 kwietnia br. odbył się 11 z 14 zaplanowanych webinarów dotyczących prezentacji oferty UMCS na rok akademicki 2022/2023. Seria przedstawia wszystkie wydziały UMCS i skierowana jest do kandydatów na studia. Uczestnicy zapoznali się z możliwościami, jakie swoim studentom oferuje Wydział Pedagogiki i Psychologii. Goście zaprezentowali ofertę edukacyjną, liczne ścieżki rozwoju kariery oraz perspektywy po studiach.

Wydział Pedagogiki i Psychologii posiada najnowocześniejszą infrastrukturę oraz budynek na Miasteczku Akademickim UMCS. Wydział jest największą tego typu jednostką w Polsce południowo-wschodniej. Posiada aktywną kadrę naukową, która prowadzi wysokiej jakości badania naukowe i działalność dydaktyczną. Stale są modyfikowane i aktualizowane programy nauczania dostosowane do potrzeb rynku, stanowiąc dobrą podstawę efektywnego funkcjonowania absolwentów na rynku pracy, jednocześnie nie tracąc ze swojej akademickości. Droga do tych osiągnięć jest długa, znaczona pracą wielu pokoleń wybitnych pedagogów i psychologów. Wydział Pedagogiki i Psychologii może poszczycić się ponad czterdziestoletnią historią. Od ponad czterdziestu lat Wydział Pedagogiki i Psychologii realizuje misję wszechstronnego wspierania rozwoju naukowego pracowników oraz potencjału dydaktycznego Wydziału w celu zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie współczesnej pedagogiki i psychologii.

Wśród gości środowego live’a znaleźli się pracownicy: prof. Andrzej Różański – dziekan WPiP, dr Agata Świdzińska z Katedry Pedagogiki Społecznej, dr Urszula Lewartowicz – kierownik Pracowni Animacji Kultury oraz studentki Justyna Golonka i Aleksandra Gawron. Spotkanie zakończył wykład dr Marleny Stradomskiej dotyczący strategii radzenia sobie i funkcjonowania w czasie pandemii.

Webinar jest dostępny na Facebooku UMCS oraz na kanale YouTube UMCS
Zapraszamy do zapoznania się z materiałem prezentującym potencjał Wydziału Pedagogiki i Psychologii.

Wydarzenie zostało zrealizowane we współpracy Wydziału Pedagogiki i Psychologii z Centrum Promocji, Telewizją Akademicką TV UMCS i Akademickim Centrum Kultury i Mediów Chatka Żaka.