Realizuj swoje zainteresowania i rozwijaj karierę z WPiD

Studenci na schodach

Najwyższej rangi opiniotwórczy eksperci, międzynarodowe współprace i wymiany akademickie, zaangażowanie w tematy lokalne i globalne, studenci z kilkudziesięciu krajów świata, kadra naukowa stworzona z praktyków czy doskonale wyposażone media akademickie… To zaledwie część z ogromu zalet wyróżniających Wydział Politologii i Dziennikarstwa.  

Misją Wydziału Politologii jest prowadzenie badań i kształcenie studentów na poziomie uniwersyteckim. Dynamicznie rozwijająca się kadra naukowo-dydaktyczna prowadzi badania o znaczeniu krajowym i międzynarodowym oraz oferuje studentom atrakcyjne kierunki kształceniaWśród najpopularniejszych ścieżek edukacji na WPiD znajdują się kierunki prowadzone w języku angielskim: International Relations (studia I i II stopnia) oraz IT Cyber Security

Nadrzędnym celem procesu dydaktycznego jest nabycie wykształcenia ogólnoakademickiego przez absolwenta, otwartego na wyzwania współczesnego rynku pracy i zdolnego do prowadzenia badań naukowych. Niejednokrotnie absolwenci Wydziału Politologii i Dziennikarstwa rozpoczynają swoją karierę zawodową lub naukową już w trakcie procesu kształcenia. 

Dowiedzcie się więcej na temat unikatowości wydziału oraz oferty edukacyjnej na nadchodzący rok akademicki 2022/2023. O szczegółach opowiadają dziekan WPiD – prof. Wojciecha Ziętara oraz prodziekan ds. studenckich – prof. Małgorzata Adamik-Szysiak z Instytut Nauk o Polityce i Administracji oraz Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach. W dalszej części studenci: Beata Pietryczuk z dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz Maciej Cieciora z International Relations przybliżają codzienność żaków, a także programy stypendialne czy działalność licznych kół naukowych.