Jakość + siła kształcenia = Wydział Prawa i Administracji

Podejmij studia z zakresu dziedzin nauk prawnych oraz nauk o polityce i administracji na jednym z najbardziej prestiżowych wydziałów prawa w kraju. Wydział Prawa i Administracji UMCS to blisko 75 lat tradycji oraz kształcenia znakomitej klasy prawników i ekspertów zasiadających w najważniejszych radach i stowarzyszeniach w Polsce.

W tegorocznym, XVI Rankingu Wydziałów Prawa Dziennika Gazety Prawnej nasza Uczelnia zajęła piąte miejsce, zdobywając 92,8 punktów. W porównaniu z rokiem ubiegłym, to awans aż o cztery oczka w górę. Wydział Prawa i Administracji UMCS zdobył najwięcej punktów w kategorii „Jakość i siła kształcenia” – 44 pkt. To zdecydowanie najwyższy wynik w tej części rankingu wśród wszystkich polskich uczelni publicznych biorących udział w plebiscycie. Jednostka uplasowała się także w czołówce w kategorii „Zdawanie studentów na aplikację”.

Możliwość zatrudnienia po studiach:

  • Prawo: zawody prawnicze takie jak sędzia, adwokat, radca prawny, notariusz, prokurator, referendarz sądowy, komornik sądowy, kurator sądowy, a także instytucje publiczne i prywatne;
  • Prawno-administracyjny: urzędy administracji publicznej, instytucje Unii Europejskiej oraz organy organizacji międzynarodowych;
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne: instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa i ochronę jego interesów, takie jak: policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Ochrony Państwa, Straż Graniczna, Służba Celno-Skarbowa, Inspekcja Transportu Drogowego; sektor prywatny – specjaliści z zakresu bezpieczeństwa;
  • Studia prawno-biznesowe i prawno-menadżerskie: przedsiębiorstwa, organizacje i instytucje (zwłaszcza pozarządowe) na stanowiskach operacyjnych i kierowniczych; przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej;
  • Kryminologia: organy wymiaru sprawiedliwości (sądy, jednostki prokuratury), służby mundurowe (w szczególności Policja i Służba Więzienna), organizacje pozarządowe, które zajmują się działalnością resocjalizacyjną i wychowawczą, laboratoria kryminalne oraz organy administracji publicznej;
  • Prawo Międzynarodowe i Prawo Unii Europejskiej: korpus dyplomatyczny, instytucje Unii Europejskiej, inne organizacje międzynarodowe.