Rusycystyka. Zmień perspektywę

Rusycystyka. Zmień perspektywę

Poznaj język komunikacji międzynarodowej mieszczący się w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych języków świata.

Kandydatko/Kandydacie – planujesz od 1 października rozpocząć rok akademicki 2023/2024 w gronie studentów Wydziału Filologicznego UMCS? Czas na podjęcie decyzji o wyborze kierunku i złożeniu dokumentów. Zapraszamy na kierunek RUSYCYSTYKA, studia I stopnia. Program kierunku uwzględnia bieżące trendy edukacyjne oraz potrzeby rynku pracy.

Specjalności:

  • Język rosyjski w biznesie (rekrutacja 2023/2024)
  • Język rosyjski z językiem angielskim w logistyce (rekrutacja 2023/2024)
  • Język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznego

Program kształcenia na rusycystyce zakłada przygotowanie specjalistów o wysokich kompetencjach z zakresu języka rosyjskiego, języka zachodnioeuropejskiego oraz drugiego języka słowiańskiego. Student zdobywa szeroką wiedzę filologiczną oraz specjalistyczną, a także kompetencje umożliwiające sprawne funkcjonowanie na rynku pracy XXI wieku, poznaje użyteczną terminologię z wielu dziedzin, realia gospodarcze i kulturowe Rosji oraz innych krajów słowiańskich.

Na ten kierunek mogą zapisać się zarówno osoby chcące kontynuować naukę języka rosyjskiego, jak i osoby zainteresowane nauką od podstaw. W programie m.in.: praktyczna nauka języka rosyjskiego, nauka drugiego języka słowiańskiego (białoruski/bułgarski/ ukraiński); przedmioty specjalizacyjne, w tym terminologia z zakresu logistyki, handlu, prawa i obsługi celnej, komunikacja i tłumaczenie w biznesie, podstawy przedsiębiorczości, transport i spedycja międzynarodowa, specjalistyczny język angielski i in.; przedmioty literaturoznawcze i kulturoznawcze.

Wiedza oraz kompetencje wyniesione ze studiów I stopnia dają możliwość poszukiwania zatrudnienia w wielu różnych zawodach, w których znajomość języka rosyjskiego, realiów krajów słowiańskich oraz wiedza o komunikacji międzykulturowej będą dużym atutem.

Perspektywy zatrudnienia dla rusycysty UMCS obejmuje: instytucje krajowe i międzynarodowe współpracujące z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, biura tłumaczeń i szkoły językowe, służby mundurowe, instytucje związane z obsługą imigrantów i uchodźców, branża TSL, handlowo-usługowa, informacyjno-medialna, medyczna i in.

Studenci rusycystyki UMCS mogą zostać członkami Studenckiego Koła Naukowego Rusycystów. Koło naukowe to aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni, możliwość rozwoju zainteresowań naukowych i dydaktycznych, talentów artystycznych oraz zdolności organizacyjnych; praca zespołowa i integracja.

Studenci rusycystyki UMCS mogą wyjechać na studia semestralne w ramach Programu Erasmus+ do wielu krajów europejskich: Bułgaria, Chorwacja, Estonia, Łotwa, Słowacja, Niemcy, Włochy. Mogą też korzystać z programu MOST oraz odbywać studia semestralne i uczestniczyć w szkołach letnich w ramach programu CEEPUS. Podczas wyjazdów studenci wzbogacają swoje CV, nabywają cenne doświadczenie w kontaktach interkulturowych

Wśród wykładowców są cenieni badacze przekładu oraz doświadczeni tłumacze praktycy, znawcy terminologii, badacze zarówno współczesnego, jak i dawnego języka rosyjskiego, specjaliści z zakresu literatury i kultury rosyjskiej oraz innych krajów słowiańskich, socjolingwiści, etnolingwiści, onomaści, a także przedstawiciele branży. Kadra dydaktyczna jest międzynarodowa, atutem jest też jej doświadczenie, otwartość i przyjazne podejście do studenta.

Autor: Ewa Białek