Składanie dokumentów do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

Trwa składanie dokumentów do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. Szczegółowa lista niezbędnych dokumentów dostępna jest w opisie każdego z kierunków w sekcji „Moje dokumenty”. Z kolei terminy ich dostarczania podane są w górnej części opisów kierunków studiów w systemie rekrutacyjnym. Dokumenty można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.

Mapa Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych UMCS

Wydział

Adres e-mail

 

Numer telefonu

Wydział Artystyczny

wkr.art@mail.umcs.pl

81

537 69 45

Wydział Biologii i Biotechnologii

wkr.bib@mail.umcs.pl

81

537 50 11 

Wydział Chemii

wkr.chem@mail.umcs.pl

81

537 77 50

Wydział Ekonomiczny

wkr.eko@mail.umcs.pl

81

537 78 62
537 78 60
537 78 59

Wydział Filologiczny

wkr.fil@mail.umcs.pl

81

537 26 28

Wydział Filozofii i Socjologii

wkr.fis@mail.umcs.pl

81

537 28 83

Wydział Historii i Archeologii

wkr.hia@mail.umcs.pl

81

537 52 98

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

wkr.mfi@mail.umcs.pl

81

537 62 94

Wydział NOZiGP

wkr.nzgp@mail.umcs.pl

81

537 68 20

Wydział Pedagogiki i Psychologii

wkr.pp@mail.umcs.pl

81

537 63 08

Wydział Politologii i Dziennikarstwa

wkr.pd@mail.umcs.pl

81

537 60 25

Wydział Prawa i Administracji

wkr.pad@mail.umcs.pl

81

537 77 76

Wydział Zamiejscowy w Puławach

wkr.wzp@mail.umcs.pl

81

887 42 80 wew. 205