Spotkajmy się w Rzeszowie | 28-29.09.2023

Spotkajmy się w Rzeszowie | 28-29.09.2023

Rzeszowski Salon Maturzystów Perspektywy 2023

W wyborze ścieżki kształcenia nie można zdać się na przypadek. Dlatego jak co roku włączamy się w kolejną, już XVII, edycję Salonu Maturzystów Perspektywy by pomóc maturzystom 2024 (a także ich młodszym kolegom ze szkół średnich) dobrze zdać egzaminy maturalne i wybrać swoją edukacyjną przyszłość. Salony Maturzystów to miejsce, gdzie prezentują swoją ofertę uczelnie z Polski i z zagranicy.

W programie spotkań m.in.:

  • prezentacje oferty edukacyjnej uczelni akademickich na rok 2024/2025 z udziałem przedstawicieli uczelni;
  • wszystko o maturze 2024 z języka polskiego, matematyki, języków obcych oraz przedmiotów dodatkowych – spotkania ekspertów okręgowych komisji egzaminacyjnych z maturzystami i nauczycielami na temat deklaracji maturalnych, terminów i ważnych kwestii związanych z egzaminami z przedmiotów obowiązkowych.
„Tu matura spotyka się ze studiami”

Pod tym hasłem odbywają się tegoroczne, spotkania w ramach Salonu Maturzystów Perspektywy 2023. Ostatnie we wrześniu br. targi edukacyjne będą miały miejsce w ten czwartek i piątek w budynku A0 Uniwersytetu Rzeszowskiego (al. Pigonia 1, Rzeszów). Teren targów będzie dla Was dostępny w godz. 9:00–15:00.

Na stoisku UMCS będziecie mogli poznać ofertę edukacyjną, dowiedzieć się więcej o realizowanych programach kształcenia czy możliwościach rozwoju osobistego podczas studiów. Do Waszej dyspozycji będą pracownicy działu promocji. Znajdzie się również odpowiednią przestrzeń do rozmowy z doradcą zawodowym oraz specjalistą zajmującym się planowaniem i realizowaniem ścieżki edukacji i kariery. 

Targi edukacyjne to najbardziej znana forma spotkań w kraju. Tym samym organizatorzy i wystawcy umożliwiają uczniom zarówno spotkanie z ekspertami, którzy pomogą w przygotowaniu do matury, jak i z przedstawicielami uczelni z całego kraju. Każda z edycji Salonu Maturzystów to konfrontacja kandydatów z uczelniami, stanowiąca bezcenny kapitał informacyjny dla uczestników wydarzenia, wystawców i organizatorów. A dla uczniów koncentracja wokół kwestii wyboru wymarzonego kierunku studiów oraz uczelni. 

Patronat honorowy nad Salonem Maturzystów Perspektywy 2023 sprawują: Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki oraz prof. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący KRASP.