Świętuj z nami 1. rok Welcome Center!

Serdecznie zapraszamy już w najbliższy piątek 19 maja o godz. 12:00 do gmachu Biblioteki Głównej UMCS na wydarzenie podsumowujące pierwszy rok funkcjonowania Welcome Center UMCS, które powstało jako jedna z pierwszych tego typu struktur w Polsce, pierwsza zaś w Lublinie i regionie.  W trakcie spotkania zostaną podsumowane dotychczasowe działania Welcome Center, zostanie również uroczyście otwarta wystawa fotograficzna poświęcona studentom cudzoziemcom studiującym na UMCS, przewidziano również występ artystyczny studentów zagranicznych.

W ramach Welcome Center funkcjonują dwa zespoły  zespół ds. studentów zagranicznych oraz zespół ds. zagranicznych naukowców. Główne zadania realizowane w ramach Welcome Center to:

  • koordynacja punktu kontaktowo-informacyjnego dla zagranicznych i pracowników,
  • zapewnienie pomocy i mentoringu cudzoziemcom,
  • organizacja wydarzeń integracyjnych i edukacyjnych,
  • wspieranie internacjonalizacji UMCS.

Przez pierwszy rok funkcjonowania zrealizowano szereg przedsięwzięć, m.in.:

  • kilkanaście wydarzeń edukacyjno-informacyjnych dla studentów i pracowników zagranicznych, których celem była integracja ze społecznością akademicką uczelni oraz Miasta Lublin, w tym cykl spotkań „Business Mentoring Sessions” – inicjatywa, za którą została przyznana nagroda Komisji Europejskiej „European Enterprise Promotion Awards 2022”,
  • rozbudowa aplikacji mobilnej UMCS Guide – narzędzia na urządzenia mobilne, które ułatwia funkcjonowanie w Lublinie studentom i kadrze naukowej z zagranicy; aplikacja została wzbogacona o funkcjonalności związane m.in. z bezpieczeństwem i pierwszą pomocą przedmedyczną;
  • produkcja 10 filmów promocyjnych, w tym dwa w języku swahili, oraz 6 programów na żywo promujących UMCS i jego ofertę edukacyjną oraz Miasto Lublin za granicami naszego kraju,
  • stworzenie przewodnika dla zagranicznych naukowców, którzy przyjeżdżają na UMCS prowadzić badania i realizować projekty naukowo-badawcze,
  • 30 warsztatów językowych, które zostały przeprowadzone przez studentów cudzoziemców UMCS dla uczniów w szkołach średnich w Lublinie i regionie,
  • organizacja II Dnia Internacjonalizacji na UMCS.

Praca Welcome Center to również setki obsłużonych studentów i zagranicznych naukowców oraz prawie tysiąc stron dokumentów przetłumaczonych na język angielski.

Warto wspomnieć, że w marcu br. podczas wizyty przedstawicieli Komisji Europejskiej w sprawie odnowienia wyróżnienia „HR Excellence in Research” dla UMCS komisarze zwrócili szczególną uwagę na 4 aspekty związane z realizacją strategii, dwa z nich to: stworzenie Welcome Center dla zagranicznych studentów, doktorantów i pracowników oraz stworzenie przewodnika dla zagranicznych naukowców.

Projekty realizowane przez Welcome Center finansowane są ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Pracami Welcome Center UMCS kieruje dr Ewelina Panas – Pełnomocnik Rektora UMCS ds. umiędzynarodowienia kształcenia.

Autor: dr Ewelina Panas
Fot. Bartosz Proll