UMCS na Targach Edukacji i Biznesu w Starachowicach

UMCS na Targach Edukacji i Biznesu w Starachowicach

30 marca br. w Starachowicach odbyły się Targi Edukacji i Biznesu. Wydarzenie było skierowane do uczniów szkół średnich powiatu starachowickiego i ościennych (ostrowieckiego, kieleckiego, opatowskiego oraz skarżyskiego). Wzięły w nim udział przedstawicielki Centrum Promocji oraz Biura Rekrutacji – Magdalena Drwal i Kateryna Drozdiuk.

Pomysł realizacji Targów zrodził się po przeprowadzeniu konsultacji w szkołach średnich – uczniowie nie mieli dotychczas możliwości uczestnictwa w podobnym wydarzeniu w swoim regionie. Połączenie targów edukacyjnych z targami pracy z naciskiem na szkoły wyższe z prezentacją współpracy pomiędzy uczelniami, a świętokrzyskimi przedsiębiorstwami, dała absolwentom szkół średnich szeroki zakres możliwości na prowadzenie własnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Targi Edukacji i Biznesu były przestrzenią do integracji i wymiany doświadczeń między uczniami, studentami, przedstawicielami uczelni oraz potencjalnych pracodawców.

Przy stoisku UMCS uczestnicy mogli porozmawiać z pracownikami Uczelni, którzy odpowiadali na wszelkie pytania, dotyczące poszczególnych kierunków oraz całego procesu rekrutacji. Ponadto poruszone zostały kwestie dot. planowania i realizowania ścieżki edukacji i kariery. Uczniowie otrzymali też szczegółowe informacje o wydziałach, poszczególnych jednostkach, a także funkcjonujących na UMCS organizacjach studenckich i kołach naukowych. 

Wydarzenie zostało realizowane w partnerstwie z Miastem Starachowice i Powiatem Starachowickim, Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Świętokrzyskim Klastrem Wodorowym Industria. Do udziału w nim zaproszeni zostali przedsiębiorcy z terenu województwa Świętokrzyskiego i starostowie regionu w ramach Konwentu Starostów.

Fot. Magdalena Drwal