Wolny nabór w I turze – termin potwierdzenia woli podjęcia studiów

wolny nabór terminy

Dotyczy kandydatów na studia I stopnia i niestacjonarne
zakwalifikowanych do przyjęcia w I turze rekrutacji
na kierunki z wolnym naborem

 

Uprzejmie informujemy, że w przypadku kierunków studiów I stopnia oraz studiów niestacjonarnych, na które jest prowadzony wolny nabór, przedłuża się  termin wgrywania potwierdzenia woli podjecia studiów (skanu) do systemu do 21 lipca 2021 r. Następnie należy dostarczyć do nas dokumenty papierowe do 28 lipca.

W przypadku, gdy zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia na kierunek z wolnym naborem:

  • jeśli zdawałeś polską maturę, zrób kserokopię świadectwa maturalnego, dopisz na niej: „Poświadczam zgodność z oryginałem” i podpisz się czytelnie imieniem i nazwiskiem. Skan kserokopii wgraj do systemu. Prosimy NIE PISAĆ po oryginalnych dokumentach;
  • jeśli zdawałeś zagraniczną maturę – wgraj skan wypełnionego i podpisanego oświadczenia woli podjęcia studiów.

Szczegółową instrukcję wgrywania załączników znajdziesz na stronie: https://rekrutacja.umcs.pl/wyniki-rekrutacji-co-dalej/