Wyrusz w podróż w czasie z WHiA

W jaki sposób historia determinuje teraźniejszość i przyszłość? Jak badać i właściwie interpretować źródła historyczne? Czym jest zarządzanie informacją elektroniczną i tradycyjną w nowoczesnej organizacji? Oraz jak najlepiej zastosować zdobytą wiedzę w praktyce? Na Wydziale Historii i Archeologii UMCS uzyskasz odpowiedzi na te i wiele innych pytań. 

Poza dostępnymi rokrocznie dla kandydatów kierunkami takimi jak: historia, archeologia, turystyka historyczna czy archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, w tegorocznej ofercie pojawiła się nowość: studia śródziemnomorskie – podróże historyczne. Zajęcia praktyczne dadzą Wam umiejętności związane z wykonywaniem zawodu pilota wycieczek i rezydenta biur turystycznych. Wskażą także związki między przeszłością a teraźniejszością regionu, otwartego na wyzwania nowoczesności w duchu tolerancji i dynamicznych zmian społecznych w epoce ponowoczesnej. 

Więcej o tegorocznej ofercie oraz licznych możliwościach rozwoju opowiadają członkowie władz oraz naukowcy: dziekan – prof. Joanna Sobiesiak, prodziekan – prof. Anna Zakościelna, dr Joanna Bugajska-Więcławska z Katedry Historii Społecznej i Edukacji, dr Marcin Szeliga – zastępca dyrektora Instytutu Archeologii oraz prof. Paweł Madejski z Katedry Historii Starożytnej i Średniowiecznej. Dzięki wideo poznacie też doświadczenia studentów, którzy opowiedzieli m.in. o działalności kół naukowych czy własnych wspomnieniach z okresu studiów.