Zajrzyj do świata umysłu z WFiS

Badania realizowane w Instytucie Filozofii koncentrują się wokół: zagadnienia racjonalności w filozofii i nauce, wartości etycznych we współczesnej filozofii, tradycji metafizycznej w filozofii nowożytnej i współczesnej, koncepcji umysłu w filozofii Wschodu, relacji mistyka i filozofia, filozofii społecznej i filozofii wychowania, filozofii i antropologii kultury, komunikacji i polityki, problemów psychofizycznych, zagadnienia estetyki i sztuki wobec dylematów kultury współczesnej oraz języka, logiki, informacji, filozofii nauki, kognitywistyki i sztucznej inteligencji.

Studenci i doktoranci Instytutu Filozofii oraz Instytutu Socjologii działają w wielu kołach naukowych, takich jak Koło Naukowe Estetyków, Koło Kognitywistyki, Koło Naukowe Kreatywności Społecznej KreaTyVni, Koło Naukowe Studentów Socjologii czy Koło Naukowe Holon.

Instytut Socjologii podejmuje badania w zakresie: modernizacji struktur życia społecznego (mikro-, mezo- i makrospołecznych) w różnych wymiarach, skutków współczesnych przemian społeczno-ekonomicznych, diagnozy działań socjalnych, zdrowotnych, edukacyjnych, kondycji zdrowotnej i jakości życia Polaków, zderzenia kultur i tożsamości w Europie Środkowo-Wschodniej, społeczno-ekonomicznej diagnozy regionów Polski Wschodniej, metodologicznych wyzwań współczesnej socjologii oraz migracji.

Możliwości zatrudnienia po studiach:

  • Europeistyka: instytucje Unii Europejskiej, administracja państwowa i samorządowa, organizacje pozarządowe i instytucje pozyskujące fundusze, organizacje i instytucje kulturalne oraz społeczne, jednostki promujące i zarządzające zdrowiem, media i wydawnictwa, działy HR, przedsiębiorstwa krajowe i europejskie;
  • Filozofia: nauczyciel etyki i filozofii, rzecznik, opiniodawca etyczny dla firm, doradca etyki biznesu, mediator i negocjator, doradca społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), specjalista ds. wizerunku public relations. Na Filozofii zdobędziesz umiejętności, które będą przydatne w większości zawodów związanych z pracą intelektualną;
  • Kognitywistyka: branża IT: obsługa i zarządzanie systemami informatycznymi, projektowanie elementów systemów sztucznej inteligencji, analiza i zarządzanie Big Data, nowe media, marketing i PR, jednostki naukowo-badawcze;
  • Kreatywność społeczna: trener kreatywności, agent reklamy, specjalista ds. wizerunku, innobroker, rzecznik instytucji publicznych, planner, konsultant w przemysłach kreatywnych, specjalista ds. wizerunku i marketingu politycznego, doradca personalny;
  • Socjologia: ośrodki badań opinii publicznej i rynku, administracja rządowa i samorządowa, dynamicznie rozwijający się sektor organizacji pozarządowych, korporacje biznesowe i medialne, działy zajmujące się zasobami ludzkimi, instytucje związane z edukacją, kulturą czy ochroną zdrowia;
  • Zarządzanie w politykach publicznych: administracja rządowa i samorządowa, agencje badawcze i doradcze (think tanki) zajmujące się przygotowywaniem strategii i ewaluacji programów publicznych, sektor pozarządowy – organizacje konsultingowe, instytucje obywatelskie, instytucje związane z systemem edukacji, kultury, ochrony zdrowia.