Informacja dla Kandydatów na studia na Wydziale Ekonomicznym

Informacja dla Kandydatów na studia na Wydziale Ekonomicznym

Kandydaci,uprzejmie informujemy, że termin przyjmowania dokumentów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na Wydziale Ekonomicznym został przedłużony do 24 września br.WKR będzie przyjmować komplety dokumentów w godz. 9:00–14:00. www.ekonomia.umcs.pltel. (+48) 81 537 54 62 (dostępny […]

Przekształcenie Wydziału Humanistycznego – przypisanie kierunków do nowo powstałych wydziałów

Przekształcenie Wydziału Humanistycznego – przypisanie kierunków do nowo powstałych wydziałów

Kandydaci, uprzejmie informujemy, że z dniem 1 września 2021 r. Wydział Humanistyczny został przekształcony w Wydział Historii i Archeologii oraz Wydział Filologiczny. Zgodnie z Zarządzeniem nr 78/2021 Rektora Uniwersytetu Marii […]

Zamówienie legitymacji studenckiej / doktoranckiej

Zamówienie legitymacji studenckiej / doktoranckiej

Jak zamówić legitymację studencką / doktorancką? Złóż zamówienie na elektroniczną legitymację studencką w systemie rekrutacyjnym  (Zakładka wgraj zdjęcie / zamów legitymację), Dokonaj opłaty za legitymację w wysokości 22 zł (Zakładka […]

Roczny kurs przygotowawczy dla cudzoziemców – rekrutacja do 10 września!

Roczny kurs przygotowawczy dla cudzoziemców – rekrutacja do 10 września!

Przedłużamy do 10 września 2021 rekrutację kandydatów na roczny kurs języka polskiego dla cudzoziemców przygotowujący do podjęcia studiów w Polsce organizowany w naszym Centrum w roku akademickim 2021/2022. Wszystkich zainteresowanych […]

Rekrutacja trwa – sprawdź kierunki, na których są wolne miejsca!

Rekrutacja trwa – sprawdź kierunki, na których są wolne miejsca! otwarta_rekrutacja

Nie udało Ci się zakwalifikować na studia w dotychczasowych turach rekrutacji? Nic straconego – mamy dla Ciebie ofertę studiów stacjonarnych i niestacjonarnych! Wystarczy sprawdzić nasz katalog kierunków i wybrać filtr […]

Studia II stopnia – dostarczanie dokumentów na kierunki z wolnym naborem

Studia II stopnia – dostarczanie dokumentów na kierunki z wolnym naborem

UWAGA! Dotyczy kierunków, na których obowiązuje wolny nabór (przyjmowanie wg kolejności zgłoszeń – informacja o trybie przyjmowania znajduje się przy każdym kierunku w informatorze) Szanowni Kandydaci na studia II stopnia! Osoby zakwalifikowane do […]

Informacja na temat dostarczania dokumentów w języku ukraińskim i rosyjskim

Informacja na temat dostarczania dokumentów w języku ukraińskim i rosyjskim

Uprzejmie informujemy, że przygotowaliśmy informację na temat przyjmowania dokumentów: w języku rosyjskim w języku ukraińskim Zespół Biura Rekrutacji UMCS