Search Results for: bezpieczeństwo narodowe

Oferta edukacyjna na rok akademicki 2023/2024 – linki

Oferta edukacyjna na rok akademicki 2023/2024 – linki Rekrutacja zimowa

Wydział Artystyczny Kierunek studiów Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne) Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (dzienne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (zaoczne) Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne) Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne) Grafika Zobacz Zobacz Malarstwo Zobacz Jazz i muzyka estradowa Zobacz Zobacz […]

Oferta edukacyjna na rok akademicki 2023/2024

Oferta edukacyjna na rok akademicki 2023/2024 Rekrutacja zimowa

Broszura rekrutacyjna 2023/24 – pdf Wydział Artystyczny Kierunek studiów Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) stacjonarne (dzienne) Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) niestacjonarne (zaoczne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (dzienne) Studia jednolite magisterskie (5-letnie) stacjonarne (zaoczne) Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne (dzienne) Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (zaoczne) Grafika Zobacz Zobacz Malarstwo Zobacz Jazz […]

Stypendia MON dla kandydatów na żołnierzy

Stypendia MON dla kandydatów na żołnierzy

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło program stypendialny dla kandydatów na żołnierzy. Można je otrzymać na kierunkach przydatnych w siłach zbrojnych RP. Wysokość stypendium to 50% kwoty uposażenia zasadniczego żołnierzy (aktualnie jest to 2280 zł brutto). Osoba zainteresowana powołaniem do zawodowej służby wojskowej może wystąpić do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji z wnioskiem o przyznanie stypendium przez […]

Studia II stopnia

Materiały do pobrania Terminy Dlaczego UMCS Spotkajmy się Sprawdź predyspozycje Kontakt Nowości 2023 – studia II stopnia kreatywność i projektowanie społeczne (stacjonarne, 2 lata, Wydział Filozofii i Socjologii) międzynarodowe stosunki gospodarcze (stacjonarne, 2 lata, Wydział Ekonomiczny) nowe media (niestacjonarne, 2 lata, Wydział Politologii i Dziennikarstwa) rozwój zasobów ludzkich (stacjonarne i niestacjonarne, 1,5 roku, Wydział Pedagogiki […]

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

Materiały do pobrania Terminy Dlaczego UMCS? Spotkajmy się Sprawdź predyspozycje Nowości 2023 – studia I stopnia i jednolite magisterskie bezpieczeństwo radiacyjne (stacjonarne, inżynierskie) geowizualizacja historyczna i archeologiczna (stacjonarne, licencjackie) inżynieria światłowodowa (stacjonarne, inżynierskie) socjologia (stacjonarne, licencjackie) geoarcheologia (stacjonarne, jednolite magisterskie) sustainability management (zarządzanie rozwojem zrównoważonym) – studia prowadzone w języku angielskim (stacjonarne, licencjackie) Wydział Artystyczny […]

Nowe kierunki – nowe możliwości

Nowe kierunki – nowe możliwości

W rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 przygotowaliśmy dla Ciebie aż 11 nowości.  Rozwój zasobów ludzkich to 1,5-roczne studia II stopnia, zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej, prowadzone na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Pogłębisz na nich wiedzę m.in. z zakresu działań prorozwojowych, w tym coachingowych i szkoleniowych, ukierunkowanych na wspieranie jednostek i grup w rozwoju […]