Badaj i kształtuj swoje otoczenie razem z WNoZiGP

Planujesz zdobyć przyszłościowy zawód? Chcesz mieć dobrze płatną pracę, a może marzysz o tym by czas studiów był niesamowitą przygodą wypełnioną podróżami, odkrywaniem otaczającego nas świata, poznawania ludzi z pasją… Chcesz dobrze rozumieć zachodzące wokół nas zmiany oraz mieć wpływ na kreowanie nowoczesnych rozwiązań w przestrzeni miast i regionów?
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS jest odpowiednim miejscem właśnie dla Ciebie!

W tegorocznej ofercie rekrutacyjnej znajdują się:

Kierunki prowadzone na wydziale mają w znacznej mierze charakter interdyscyplinarny. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, konwersatoriów, seminariów, laboratoriów czy ćwiczeń terenowych. Studenci korzystają z najnowszego sprzętu oraz nowoczesnego oprogramowania – dronów, skanerów laserowych czy odbiorników GNSS. 

Poza planem zajęć żacy angażują się również w działalność licznych kół naukowych. Każde z nich podejmuje współprace z jednostkami zewnętrznymi, w tym: samorządami terytorialnymi, organizacjami NGO czy firmami branżowymi. Tym samym studenci mają wiele możliwości rozwoju, dodatkowo warto skorzystać z bogatej oferty programów stypendialnych. W ramach zdobywania doświadczenia żacy mogą też wziąć udział w programie wymiany międzynarodowej Erasmus+. Wydział prowadzi wymiany z około 35 uczelniami z całej Europy. 

Misją Wydziału jest prowadzenie badań naukowych o dużym potencjale aplikacyjnym na międzynarodowym poziomie, kształcenie na wysokim poziomie w ramach studiów I, II i III stopnia dla potrzeb nowoczesnego społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy oraz realizowanie przedsięwzięć wspomagających procesy rozwojowe regionu.