Germanistyka na UMCS

Germanistyka na UMCS

Fot. Gerd Altman

Germanistyka na Wydziale Filologicznym UMCS to kierunek mający w ofercie studia licencjackie i magisterskie.

Priorytetowym celem studiów licencjackich jest rozwijanie wszystkich umiejętności językowych, a tym samym przygotowanie do pracy w przemyśle, administracji, usługach, branży BPO i IT. Według oficjalnych danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny Niemcy od lat są liderem w stosunkach handlowych między Polską i innymi krajami świata. Dotyczy to zarówno eksportu, jak i importu towarów*. W związku z tym na współczesnym rynku pracy istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników posługujących się biegle specjalistycznym językiem niemieckim. Biegła znajomość języka wykracza jednak poza umiejętność komunikacji w życiu codziennym i wymaga znajomości terminologii specjalistycznej. To dlatego program studiów na kierunku germanistyka został stworzony z uwzględnieniem aktualnych trendów i potrzeb rynku pracy.

Oprócz zajęć z praktycznej nauki języka niemieckiego oraz zajęć z językoznawstwa, literatury, geografii i kultury niemieckiego obszaru językowego oferujemy zajęcia specjalizacyjne. Naszą kadrę tworzą doświadczeni nauczyciele akademiccy, przedsiębiorcy i tłumacze przysięgli. Podczas prowadzonych przez nich zajęć studenci poznają terminologię z zakresu prawa, administracji, ekonomii, handlu, medycyny, jak również techniki. Dzięki temu studenci zdobywają umiejętność tłumaczenia specjalistycznych tekstów użytkowych, przygotowywania i prowadzenia korespondencji handlowej w języku niemieckim, prowadzenia negocjacji i innych form komunikacji biznesowej.

Już na etapie studiów licencjackich studenci mają możliwość odbycia praktyk lub podjęcia zatrudnienia w firmach będących oficjalnymi partnerami Katedry Germanistyki (Genpact, Concentrix, ABC Work, Dr Smile, Yoummday, Sipma S.A., OEX Voice). Dzięki temu studenci zdobywają doświadczenie zawodowe, rozwijają kompetencje językowe oraz uzyskują comiesięczny dochód. Warto zaznaczyć, że partnerzy Katedry Germanistyki umożliwiają zatrudnienie wszystkim naszym absolwentom.

*Znaczenie Niemiec jako głównego partnera handlowego Polski przedstawia poniższa Infografika Departamentu Analiz Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju

germanistyka grafika_źródło DAG MR

Studia drugiego stopnia na kierunku germanistyka mają profil ogólnoakademicki i umożliwiają naszym studentom pogłębianie wiedzy z języka, literatury i kultury krajów niemieckojęzycznych, jak również rozwijanie zdolności komunikacji specjalistycznej. Studenci zainteresowani pracą badawczą mają możliwość prowadzenia projektów z różnych dyscyplin naukowych (językoznawstwa, literaturoznawstwa czy kulturoznawstwa) oraz publikowania w czasopiśmie redagowanym i wydawanym przez Koło Naukowe Germanistów UMCS.

Studia magisterskie umożliwiają uzyskanie pełnych uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela na wszystkich poziomach edukacji, co gwarantuje znalezienie pracy we wszystkich typach placówek edukacyjnych. Specjalizację nauczycielską można również rozpocząć na studiach licencjackich i kontynuować na studiach magisterskich. Studenci, którzy chcą zostać nauczycielami języka niemieckiego, mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności pedagogicznych podczas warsztatów językowo-kulturowych, organizowanych przez Koło Naukowe Germanistów i przeznaczonych
dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Autor: dr Konrad Łyjak
Katedra Germanistyki UMCS