Nowy kierunek: studiuj Ekobiznes!

Ekobiznes jest nowym, w ofercie Wydziału Ekonomicznego UMCS, kierunkiem studiów pierwszego stopnia. Kształcenie na nim rozpocznie się w roku akademickim 2022/2023, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Absolwenci tego kierunku będą specjalistami w dziedzinie zarządzania zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstw i instytucji. Będą także przygotowani do prowadzenia własnych działalności gospodarczych, zgodnie z zasadami „zielonej gospodarki”.

Trendy edukacyjne w zakresie ekobiznesu są już obecne na świecie. Kierunek ten jest natomiast nowatorski na rynku edukacyjnym w Polsce. Pozwala on zdobyć kompetencje, na które istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na rynku pracy i będzie ono wzrastać. Wynika to z tego, że systemy gospodarcze, wspierane regulacjami prawnymi, ewoluują w kierunku ochrony środowiska. Do wymogów w tym zakresie będą musiały dostosować się zarówno przedsiębiorstwa, jak i wszelkie instytucje. Dlatego też będą one potrzebować profesjonalistów, potrafiących zarządzać prośrodowiskowymi aspektami ich funkcjonowania.

Ekobiznes na Wydziale Ekonomicznym UMCS jest kierunkiem praktycznym. Zajęcia teoretyczne stanowią zaledwie 36% ogółu. Znaczna ich część będzie prowadzona przez praktyków – przedsiębiorców oraz specjalistów z lubelskich firm i instytucji, a część zajęć będzie odbywała się w terenie. Ponadto kształcenie będzie opierało się na symulacjach biznesowych, w myśl zasady learning by doing. Autorzy kierunku gwarantują miejsca praktyk zawodowych dla wszystkim studentów, a następnie wsparcie w znalezieniu miejsca pracy.

Studia na kierunku Ekobiznes będą mieć charakter zrównoważony. Zapewnią unikalną kompilację wiedzy, praktyki, aktywności studenckich, zajęć terenowych oraz wartościowych relacji z przyszłymi pracodawcami.

Nie zwlekaj – liczba miejsc jest ograniczona.

Bądź EKO i zrób z tego BIZNES