Poznaj UMCS: Webinar Wydziału Politologii i Dziennikarstwa

Wczoraj, wieczorem w ramach serii „Poznaj UMCS” odbył się webinar Wydziału Politologii i Dziennikarstwa. Cykl skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych podjęciem studiów na naszej uczelni.

Podczas wydarzenia uczestnicy mogli poznać władze wydziału: dziekana – prof. Wojciecha Ziętarę oraz prodziekan ds. studenckich  prof. Małgorzatę Adamik-Szysiak. Goście opowiedzieli o unikatowości wydziału oraz scharakteryzowali ofertę edukacyjną na nadchodzący rok akademicki – realizowaną przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji oraz Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach. 
W trakcie spotkania wybrzmiał też międzynarodowy charakter WPiD – prowadzone są tam kierunki w języku angielskim: International Relations (studia I i II stopnia) oraz IT Cyber Security.

Późniejsza rozmowa ze studentami: Beatą Pietryczuk z dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz Maciejem Cieciorą z International Relations przybliżyła uczestnikom codzienność żaków, a także programy stypendialne czy działalność licznych kół naukowych. 

Spotkanie zwieńczył wykład popularnonaukowy dra Grzegorza Gila z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego Naukowiec omówił temat działań Organizacji Narodów Zjednoczonych w obliczu ostatnich wydarzeń wydarzeń mających miejsce na wschodnią granicą Polski. 

Webinar jest dostępny na Facebooku UMCS oraz na kanale YouTube UMCS
Zapraszamy do zapoznania się z materiałem prezentującym potencjał Wydziału Politologii i Dziennikarstwa.

Wydarzenie zostało zrealizowane we współpracy Wydziału Politologii i Dziennikarstwa z Centrum Promocji, Telewizją Akademicką TV UMCS i Akademickim Centrum Kultury i Mediów Chatka Żaka.