Rekrutacja na studia podyplomowe

Studia podyplomowe są najszybszym sposobem na podniesienie lub zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych oraz rozwój osobisty. Oferta dydaktyczna studiów podyplomowych UMCS każdego roku jest aktualizowana w oparciu o analizę potrzeb rynku i dynamiki zmian zachodzących we współczesnym świecie.

Aktualna oferta wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi studiów podyplomowych znajduje się na stronie www.umcs.pl (zakładka „Studia podyplomowe”) lub na stronie Systemu Obsługi Rekrutacji https://irk.umcs.pl/pl/offer/POD/ 

Nabory na kolejne kierunki uruchamiane będą sukcesywnie. 

Zapraszamy! 

Autor: Kamile Pękala