Rozpocznij przygodę na Wydziale Biologii i Biotechnologii

Masz przed sobą szansę by już 1 października br. rozpocząć naukę na jednym z najdłużej funkcjonujących na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wydziale! Wydział Biologii i Biotechnologii to doskonałe miejsce dla każdego pasjonata przyrody czy ludzkiego organizmu i zachodzących dokoła nas reakcji. 

Misją jednostki jest kształcenie studentów na najwyższym poziomie na bazie najnowszych osiągnięć naukowych o charakterze podstawowym i aplikacyjnym, kształtowanie absolwentów gotowych sprostać wymaganiom współczesnego rynku pracy oraz uczestniczyć w przemianach społeczno-cywilizacyjnych z zachowaniem postaw społecznej odpowiedzialności i etyki zawodowej. Wydział jest postrzegany jako nowoczesny i innowacyjny ośrodek kształcenia i nauki, zajmujący wiodącą pozycję wśród jednostek o podobnym profilu w Polsce. Kształtuje wysoko wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie nauk biologicznych, przyczyniających się do rozwoju gospodarczo-cywilizacyjnego regionu, kraju i świata. Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze naukowo-dydaktycznej, bardzo dobrej infrastrukturze badawczo-dydaktycznej oraz przyjaznej i sprzyjającej twórczemu rozwojowi atmosferze jest atrakcyjnym miejscem studiowania dla studentów z Polski i innych krajów świata.

Sprawdź ofertę, którą przygotowaliśmy na nadchodzący rok akademickiW zamieszczonym poniżej wideo opowiadają o tym m.in. Dziekan WBiB – prof. Joanna Czarnecka oraz Prodziekan ds. studenckich – prof. Małgorzata Wójcik. Z kolei studenci zabiorą Cię na spacer po pracowniach, laboratoriach i Muzeum Zoologicznym.