Wejdź do świata atomu z Wydziałem Chemii

Zdjęcie - fiolki w laboratorium

Tak jak nazwa naszej patronki, tak i prace sekcji chemicznej są obecne na UMCS od momentu powstania uczelni. Od 1944 roku na Uniwersytecie funkcjonował Wydział Matematyczno-Przyrodniczy (od 1951/52 wyodrębnił się Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii). Sekcję chemiczną tworzyły wówczas trzy Katedry: Chemii Nieorganicznej, Chemii Fizycznej i Chemii Organicznej. Sam Wydział Chemii został wydzielony w 1989 r., a rokrocznie zarówno naukowcy, jak i studenci odnoszą liczne sukcesy międzynarodowe (np. znalezienie się prestiżowym Rankingu World’s Top 2%) i krajowe.

Kierunki studiów oraz kształcenie doktorantów prowadzone przez Wydział Chemii przeszły pozytywnie akredytację ECTN (European Chemistry Thematic Network) i niespełna rok temu otrzymały 3 międzynarodowe certyfikaty ECTN Chemistry Eurobachelor, ECTN Chemistry Euromaster i ECTN Chemistry Doctorate Eurolabel. To pierwsze międzynarodowe akredytacje przyznane naszej Uczelni. Uzyskanie akredytacji jest równoznaczne z uznaniem najwyższych standardów europejskich w zakresie jakości kształcenia utrzymywanych przez Wydział Chemii.

Studia na Wydziale Chemii dają kwalifikacje umożliwiające ubieganie się o zatrudnienie w:

  • przemyśle chemicznym, kosmetycznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym;
  • laboratoriach diagnostycznych i analitycznych, środowiskowych kryminalistycznych i medycyny sądowej;
  • sekcjach ochrony środowiska i gospodarki komunalnej administracji rządowej i samorządowej;
  • jednostkach badawczych, placówkach i instytucjach naukowych, parkach naukowo-technologicznych, jednostkach oświatowych;
  • instytucjach, organizacjach rządowych i pozarządowych wykonujących zadania w dziedzinie ochrony środowiska;
  • jednostkach kontrolnych (np. SANEPID, PIP, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska);
  • laboratoriach kontroli procesów i infrastruktury (w hutach, kopalniach, PKP, PGNiG, etc.);
  • laboratoriach kontroli obiektów inżynieryjnych np. mostów, budowli, wieżowców, wiaduktów, rurociągów, autostrad;
  • tele-medycyna (monitoring funkcji życiowych).

W materiale wideo z tegorocznego webinaru Dziekan – prof. Anna Deryło-Marczewska i Prodziekan – prof. Piotr Borowski opowiadają o tegorocznej ofercie edukacyjnej. Z kolei studenci Julia Olczyk (Chemia kryminalistyczna) oraz Mateusz Duda (Analityka chemiczna, Samorząd Studentów, Studenckie Koło Naukowe Chemików „Sherlock”), a także doktoranci Anna Kichor i Bartłomiej Wrona przedstawiają życie żaków „od kuchni”. To okazja do udziału w wirtualnym spacerze po przestrzeniach, które na co dzień wypełniają studenci. Sale wykładowe, pracownie i laboratoria… to tam prowadzone są warsztaty, ćwiczenia, wykłady czy seminaria.