Sprawdź kierunki dostępne na Wydziale Artystycznym

Wydział Artystyczny to placówka naukowo-artystyczna z ciągle rozwijającą się kadrą naukową, która obok działalności dydaktycznej prezentuje swoje dokonania twórcze w wielu konkursach i festiwalach plastycznych i muzycznych w kraju oraz zagranicą. Misją Wydziału jest popularyzowanie sztuki oraz działalność edukacyjno-wychowawcza na poziomie wyższej szkoły artystycznej. Pracownicy Wydziału są organizatorami Lubelskiego Forum „SZTUKA-EDUKACJA” oraz współorganizatorami Lubelskiego Forum Sztuki Współczesnej im. W. Lutosławskiego. Czynnie uczestniczą w radach programowych i artystycznych licznych galerii i placówek artystyczno-kulturalnych.

Spotkasz tutaj ludzi przepełnionych pasją i miłością zarówno do muzyki, jak i sztuki. Podczas pierwszego w tym roku z webinarów o specyfice wydziału prowadzącemu – Michałowi Częstochowskiemu – opowiedzieli m.in. Dziekan WA dr hab. szt. Alicja Snoch-Pawłowska, prof. Uczelni oraz dr hab. szt. Rafał Rozmus. Goście scharakteryzowali również działalność Instytutu Sztuk Pięknych i Instytutu Muzyki. 
Wypowiedzieli się również studenci, którzy oprowadzili widzów po pracowniach, salach wykładowych czy zaprosili do sali koncertowej.

Koniecznie sprawdź katalog kierunków I stopnia i jednolitych magisterskich oraz II stopnia dostępnych na Wydziale Artystycznym.